Artikel Reconstructie Oostgroeneweg

Alle woningen in bestemmingsplan de Pinas, voormalig sportpark Oostgroeneweg zijn opgeleverd. Een hele nieuwe wijk betekent ook wat voor de bestaande verkeerstromen en wegen. Medio september starten we met een reconstructie van de Oostgroeneweg.

Actuele informatie

In eerdere bestemmingsplannen stond het al ingetekend. We gaan de Oostgroeneweg opnieuw inrichting. Voor de woningen 1a t/m 13 komt een trottoir te liggen met een groenstrook en zogenoemde langsparkeervakken. Tussen de parkeervakken komt de toegang tot de inritten van de percelen. Aan de andere kant van de weg komt een trottoir te liggen met daarnaast een haag. De weg zelf gaan we opbreken, de kinderkoppen worden vervangen. In de bijlage staat de nieuwe situatie ingetekend.

Planning

Voor dit project starten we in juni een aanbestedingsprocedure. We streven er naar media september 2020 te starten met de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact op via r.pot@gemeente-steenbergen.nl of bel met 140167.

afbeelding reconstuctie Oostgroeneweg