Artikel Jachthaven de Heen

We gaan de haven van de Heen opnieuw inrichten. Op deze manier verbeteren we het aanzicht van de haven en zorgen we ervoor dat de recreatieve mogelijkheden beter worden benut.

Actuele informatie

Het ontwerp voor de haven de Heen is definitief. Het plan voorziet in een eenvoudige inrichting waarbij een combinatie gemaakt is van groen, verharding en parkeren. Het bestaande groen zal zoveel mogelijk intact blijven. Langs het water komt een wandelpad met zitbankjes. Het pad sluit aan op de bestaande kanosteiger. De toegankelijkheid van het monument wordt verbeterd. Het is de bedoeling dat ook in de winter de haven een prettige plek is. KWS gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie? Dan kunt u de ontwikkelingen volgen via de KWS app (via Play Store of App Store). Hierop plaatst KWS alle actuele informatie en kunt u vragen stellen.

Planning

 Vanaf 12 augustus start KWS met de inrichting van het werkterrein en alle voorbereidingen. Vanaf maandag 19 augusutus starten zij met de daadwerkelijke werkzaamheden. In de week van 12 augusuts ontvangen direct aanwonenden en leden van de watersportvereniging een nieuwe informatiebrief met meer informatie. Deze brief kunt u ook inzien via de KWS app.

Voorbereiding

Tijdens de inloopavond op 30 mei 2018 zijn er 2 schetsontwerpen gepresenteerd. De aanwezigen waren uitermate positief over de gepresenteerde schetsontwerpen. Tijdens de avond zijn formulieren uitgereikt waarop de aanwezigen hun voorkeur voor een alternatief duidelijk konden maken en eventuele op- of aanmerkingen konden vermelden. De meerderheid van de aanwezigen hebben gekozen voor de variant met schuin parkeren en zonder kanoberging. Een aantal hebben de suggestie gedaan om rijbaan en parkeervakken te spiegelen. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor voldoende fietsparkeerplaatsen en groen. Een en ander is in overleg met de stakeholders ( vertegenwoordigers van eetcafe 't Goeleven,, Camping de Uitwijk, Jachthaven De Schapenput, WSV Volkerak, Leefbaarheid De Heen en de Gemeente) verder uitgewerkt tot het huidige definitief ontwerp.

Het plan voorziet in een eenvoudige inrichting waarbij een combi gemaakt is van groen, verharding en parkeren. Het bestaande groen zal zoveel mogelijk intact blijven. In het groen is ruimte voor een eenvoudig speeltoestel. Het totale haventje zal voorzien worden van sfeerverlichting. Langs het water komt een wandelpad met zitbankjes Het pad sluit aan op de bestaande kanosteiger. Het monument wordt beter toegankelijk gemaakt. Het is de bedoeling dat ook in de winter het haventje ervaren wordt als een prettige plek.

Om niet tijdens de uitvoering tot verrassingen te komen is een bodemonderzoek verricht waarbij bleek dat in de huidige puinlaag asbestvezels zitten. Deze vormen beslist geen gevaar voor de volksgezondheid, het verwijderen zal onderdeel zijn van de herinrichting. In mei staat dit onderwerp op de gemeenteraad voor het extra beschikbaar stellen van benodigde aanvullende middelen.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.

Ongetitelde afbeelding, 22-07-2019 15:16:54