gemeente Steenbergen | Informatiepagina Herinrichting Binnenvest en omgeving

Artikel Informatiepagina Herinrichting Binnenvest en omgeving

De gemeente Steenbergen gaat de Binnenvest en David van Orliënstraat opnieuw inrichten. We gaan de wegen, stoepen en parkeervakken voorzien van nieuwe bestrating en de inrichting van de groenvakken wordt veranderd.

Ontwerp

We hebben twee varianten van de mogelijk nieuwe inrichting opgesteld. We geven graag uitleg over wat er te zien is op deze ontwerpen.

Straat

We gaan de bestrating van de wegen volledig vernieuwen. De oude bestrating wordt vervangen voor nieuwe rode betonstraatstenen. Deze stenen zien er hetzelfde uit als de stenen in Steenbergen-Zuid.

In de Binnenvest stellen we éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen in. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel in twee richtingen door de Binnenvest.

Om de aansluiting van de Veerweg op de David van Orliënstraat te verbeteren, draaien we het éénrichtingsverkeer in de Veerweg om. Dat wil zeggen dat de Veerweg straks ingereden moet worden via de Oudevest.

Parkeervakken

In ontwerp variant 1 worden de parkeervakken hetzelfde ingericht zoals de parkeervakken in de Oostdam. We maken hier dus parkeerhavens van. De bestrating wordt vernieuwd.

In ontwerp variant 2 worden de parkeervakken hoger gelegd. De parkeervakken komen hierdoor op dezelfde hoogte als het trottoir. Ook hierbij wordt de bestrating vernieuwd. De parkeervakken worden voorzien van een andere bestrating dan die in de stoep ligt.

Stoep

De stoepen behouden minimaal dezelfde breedte en worden op sommige gedeeltes breder. De tegels worden vervangen voor nieuwe. In ontwerp variant 1 zijn de stoepen gescheiden van de parkeervakken. In ontwerp variant 2 ligt de stoep op dezelfde hoogte als de parkeervakken.

Planning

Na 26 juli beantwoorden we alle ingekomen vragen en verwerken we de opmerkingen zo veel als mogelijk in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp is dan te bekijken via op deze pagina. De uitvoering is gepland voor voorjaar 2022.

Vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar t.linders@gemeente-steenbergen.nl of bel naar 14 0167 tijdens kantooruren.

Herinrichting Binnenvest ontwerp Trottoirband

Herinrichting Binnenvest Ontwerp Geleideband