gemeente Steenbergen | Herinrichting Westzijstraat en omgeving

Artikel Herinrichting Westzijstraat en omgeving

We gaan de Westzijstraat, Wilhelminastraat en een gedeelte van de Groene Kruisstraat opnieuw inrichten. Het gedeelte Groene Kruisstraat betreft het stuk tussen de Prinses Irenestraat en Stoofdijk.

Ontwerp

We hebben een mogelijkheid van de nieuwe inrichting op tekening gezet. Dit ontwerp is tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de bewoners en omwonenden van de Westzijstraat, Wilhelminastraat en Groene Kruisstraat. Een aantal van de aanwezigen hebben reactie gegeven op dit ontwerp, met name over de inrichting van de Wilhelminastraat en Westzijstraat.

De wens die het meeste naar voren kwam is om meer parkeerplaatsen te maken dan op de huidige tekening staan. We moeten hiervoor aanvullend onderzoek uitvoeren. Met de conclusies van dit onderzoek hebben we een duidelijk beeld van wat we nog kunnen optimaliseren aan dit ontwerp, zowel voor het aantal parkeervakken als de invulling van groen en het eventueel instellen van éénrichtingsverkeer.

Reageren

Wilt u nog reageren op de tekeningen? U kunt tot 30 januari het ontwerp opvragen en uw reactie doorgeven via het emailadres ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl

Vragen

Heeft u vragen over het ontwerp, bovenstaande uitleg, of andere zaken? Neemt u dan contact met ons op via ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl

222202-VO-PT-03 variant 1-Westzijstraat BLAD 2-1

222202-VO-PT-03 variant 1-Westzijstraat BLAD 2-1