Artikel Herinrichting Steenbergen Zuid

Herinrichting Steenbergen Zuid Fase 3

We zijn aan het werk in de wijk Steenbergen Zuid. Samen met de inwoners hebben we via haal- en brengsessies een ontwerp gemaakt en we zijn nu de wijk aan het herinrichten.
De herinrichting van de wijk is ingedeeld in drie fases.

 • Fase 1 is het gebied tussen de Anjerstraat en de Acacialaan;
 • Fase 2 vanaf de Anjerstraat richting de Molenweg;
 • Fase 3 vanaf de Acacialaan tot het puntje van Zuid tegen de rondweg aan.

Actuele informatie

Fase 3: Werkzaamheden asfaltonderhoud Steenbergen-Zuid.

De gemeente laat deze maand een aantal wegen in Steenbergen-Zuid voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Fase 3 van de herinrichting Steenbergen-Zuid is dus in volle gang!

De werkzaamheden zullen vanaf  week 25 (15 tot 20 juni) dagelijks plaatsvinden tussen 7.00 en 17.00 uur.
Hoewel aanwonenden per brief door de aannemer zijn geïnformeerd over bijvoorbeeld tijdelijke afsluitingen, parkeerverboden en het verplaatsen van afvalcontainers, hebben de werkzaamheden natuurlijk invloed op veel meer weggebruikers. Ook u zult als inwoners of bezoeker van de wijk Steenbergen-Zuid vermoedelijk hinder ondervinden. Bijvoorbeeld met parkeren. Of u moet omrijden of wachten om (langzaam) te kunnen passeren. Wij begrijpen dat dit extra reistijd en/of ongemak geeft voor alle weggebruikers. We willen er echter voor zorgen, door de werkzaamheden zo veel mogelijk over de periode van een week grondig aan te pakken, dat u met zo kort mogelijk beperkte overlast u in de toekomst weer zo lang mogelijk ongehinderd gebruik kunt maken van de weg!
We geven u hierbij graag een overzicht geven van wat we precies gaan doen in Steenbergen-Zuid, waar, welke weggedeelten, wanneer en hoe lang de werkzaamheden duren. Wij danken u voor uw begrip.  In de bijgevoegde tekeningen krijgt u een beeld van de locatie en de duur van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Groot asfaltonderhoud: het verwijderen van de oude deklaag en het aanbrengen van een nieuw wegdek.

Waar?

Er worden 8 wegen opnieuw bestraat in de periode 15 tot 20 juni 2020. In de bijlagen vindt u diverse overzichtskaarten van de wegdelen die onderhanden worden genomen en de geplande afsluitingen daarbij ingetekend.

Werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten:

Wanneer?

De werkzaamheden starten in week 25 (vanaf 15 juni) en zijn naar verwachting, afhankelijk van de weersomstandigheden, uiterlijk 20 juni afgerond (streven is 19 juni).  De werkzaamheden worden met verkeersborden aangegeven. Autoverkeer wordt omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen veelal over de stoep.

Gevolgen:

Verkeers- en geluidshinder. Tijdens de werkzaamheden gaan de bovengenoemde (weg)delen steeds tijdelijk dicht. Er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van verkeersregelaars. Houd u in de periode van 15 tot 20 juni overdag wel rekening met extra reistijd.

Aannemer JAC. Barendregt is in de wijk aan het werk. Zij zijn bezig met het stuk vanaf de Acacialaan tot de kruising van de Oudlandsestraat en de Seringenlaan. Ze vernieuwen de bestrating, zorgen voor een goede hemelafwatering en richten de pleintjes opnieuw in. Zo krijgt ook dit gedeelte van de wijk Steenbergen Zuid een frisse uitstraling.

Parkeren tijdens freeswerkzaamheden

Parkeren eventueel op het parkeerterrein van de voetbalvelden

Parkeren op terrein van Méir (Oude veiling)

 • Acacialaan (16 juni), wegvak Seringenlaan - Lijsterbesstraat
 • Lijsterbesstraat (16 juni), wegvak Kastanjelaan – Magnoliastraat
 • Kastanjelaan (16 – 17 juni), wegvak Oudlandsestraat – Seringenlaan
 • Zilverdenstraat (17 juni), wegvak Esdoornstraat – Acacialaan
 • Seringenlaan (17 juni) wegvak Seringenlaan – Molenweg
 • Brooijmansdreef (18 juni),  wegvak Seringenlaan – Franseweg
 • Monteaken  (18 juni), wegvak Brabantstraat - Brooijmansdreef

Parkeren tijdens asfaltwerkzaamheden

Parkeren eventueel op het parkeerterrein van de voetbalvelden

Parkeren op terrein van Méir (Oude veiling)

 • Acacialaan (18 juni), wegvak Seringenlaan - Lijsterbesstraat
 • Lijsterbesstraat (18 juni), wegvak Kastanjelaan – Magnoliastraat
 • Kastanjelaan (18 juni), wegvak Oudlandsestraat – Seringenlaan
 • Zilverdenstraat (18 juni), wegvak Esdoornstraat – Acacialaan
 • Seringenlaan (19 juni) wegvak Seringenlaan – Molenweg
 • Brooijmansdreef (19 juni),  wegvak Seringenlaan – Franseweg
 • Monteaken (19 juni), wegvak Brabantstraat - Brooijmansdreef

Planning

We verwachten dat dit gedeelte van het project voorjaar 2020 wordt afgerond. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Meer informatie en een concrete planning vind je op de website van de aannemer www.jacbarendregt.nl/lopende-projecten. Hieronder een overzicht van de straten die meegenomen worden bij deze herinrichting, zover mogelijk op volgorde van uitvoering.

 • Denneplein
 • Populierlaan
 • Wilgepad
 • Elzeplein
 • Kastanjelaan
 • Parkeerplaats Vlierstraat
 • Lijsterbesstraat
 • Acacialaan
 • Berkenpad
 • Seringenlaan

afbeelding kaart herinrichting Steenbergen Zuid fase 2