Artikel Herinrichting Steenbergen Zuid

Herinrichting Steenbergen Zuid Fase 3

We hebben de wijk Steenbergen Zuid opnieuw ingericht. Samen met de inwoners hebben we een ontwerp gemaakt en zijn we aan de slag gegaan. Nieuw groen, nieuwe bestrating en op sommige plaatsen ook op een andere manier parkeren en is de rijrichting hier en daar aangepast. De wijk is nu weer up to date!

Actuele informatie

De wijk is klaar. Enexis en Waterschap brabantse Delta onder de grond gewerkt. Er is bijvoorbeeld een nieuw overstortriool geplaatst aan de Esdoornstraat. Verschillende aannemers hebben in opdracht van de gemeente de wijk herbestraat. We hebben opnieuw gekeken naar parkeren en bij verschillende straten is enkel nog eenrichtingsverkeer toegestaan.

Groen in de wijk

Binnen het project Steenbergen Zuid is voorafgaand aan de werkzaamheden de kwaliteit van de groenvakken in kaart gebracht en is de keuze gemaakt om een groot deel van de groenvakken te vervangen. Tijdens bewonersavonden hebben bewoners de mogelijkheid gehad aan te geven welke vorm van groen zij graag terug zouden zien in de wijk. Op basis van de kwaliteit en vooral de wensen van bewoners is besloten welke vakken wel en niet zijn vervangen.
Na de aanleg van groen zit het onderhoud voor 1 jaar bij de aannemer, hierna pakt de gemeente het onderhoud over. Tijdens deze onderhoudstermijn is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhouden van de plantvakken. Aan het eind van deze onderhoudstermijn zal de gemeente samen met de aannemer bekijken hoe de beplanting het eerste jaar heeft doorstaan.
Wanneer mensen klachten hebben over het onderhoud en/ of ze een melding willen maken van dode beplanting kan dit via de melddesk van de gemeente. De beplanting die in het eerste jaar uitvalt wordt aan het einde van het groeiseizoen opgenomen en in een keer vervangen. Door het droge voorjaar heeft veel nieuwe beplanting het zwaar gehad, waardoor er meer uitval is dan in andere jaren. We vervangen de uitgevallen beplanting aan het eind van dit jaar.

Hertenkamp

Het is u vast al opgevallen dat het hertenkamp in Steenbergen Zuid na de opknap vorig jaar stil bleef. De aangelegde heuvels en het ingezaaide gras is verwijderd. Dit komt omdat we het stuk grond ge√ęgaliseerd hebben en we hebben een drainage aangelegd. Zo is het stuk grond weer helemaal klaar voor de bewoners van dit hertenkamp. Op 4 juli zijn de eerste bewoners aangekomen. Er komen nog meer dieren bij zoals kippen, pauwen en misschien ook nog wel schapen of geiten. De nieuwe bewoners komen in de loop van dit jaar.

Wat hebben we gedaan?

Het project herinrichting Steenbergen Zuid is in september 2017 van start gegaan. Enexis en Waterschap Brabantse Delta hebben tijdens het project oude leidingen gesaneerd en een nieuw leidingnet aangelegd. Dit om onder andere wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zijn verhardingen vervangen, straten en pleintjes opnieuw ingericht en is het openbaar groen aangepakt. Ook is er groot onderhoud gepleegd aan het asfalt in de wijk.

Waar?

We hebben nu een gedeelte van de wijk Steenbergen Zuid aangepakt. Het gedeelte tussen de Seringenlaan, Oudlandsestraat en de Molenweg.
Ons streven is ook de andere straten van de wijk op te knappen. Naar verwachting starten we nadat de nutsbedrijven Enexis en Brabant Water hun werkzaamheden in de Oudlandsestraat hebben afgerond.