Artikel Herinrichting Kruispoort

Aanleiding

De platanen bij de Kruispoort zijn afgelopen winter gerooid. Een van de voorwaarden om de bomen te rooien was dat er nieuwe bomen geplant gaan worden. Diverse gesprekken met een groep omwonenden heeft geleid tot de herinrichting van Kruispoort, waarbij nieuwe beplanting en het doortrekken van de uitstraling van het centrum centraal staan.

Wat gaat er gebeuren?

  • De uitstraling van het centrum wordt doorgetrokken naar de Kruispoort door middel van nieuwe bestrating.
  • Het trottoir aan de kant van de kerkmuur wordt vervangen.
  • Er komen diverse plantvakken met vaste planten en bomen.

Bij de keuze voor de beplanting en de bomen is er rekening gehouden met de beschikbare ruimte. De nieuwe bomen zullen minder hoog worden dan de gekapte platanen. Dit past beter in het straatbeeld en heeft als voordeel dat een onveilig gevoel in de toekomst wordt voorkomen. De keuze is gevallen op de honingboom. De combinatie van de laat bloeiende bomen en de vaste planten maakt dat er het grootste gedeelte van het groeiseizoen iets in bloei staat. De gemeente zet zich in om het leefgebied van de bijen en andere insecten te verbeteren. Op deze manier wordt er naast een mooi beeld ook gedacht aan de biodiversiteit binnen onze gemeente.

Planning

De herinrichting Kruispoort is opgedeeld in 3 fases: 

Fase 1 – oktober Kruispoort 26 tot 10

Grondwerk, rioolwerkzaamheden, verharding en straatmeubilair

Fase 2 - oktober/ november Kruispoort 10 tot 38

Grondwerk, rioolwerkzaamheden, verharding en straatmeubilair

Fase 3 – november

Aanbrengen bomen en beplanting.

Verkeer

De doelstelling tijdens de uitvoering van het project is om de Kruispoort open te houden voor alle verkeer. Dit doen we door de weg gedeeltelijk af te zetten en het werk in verschillende werkvlakken uit te voeren. Tijdens het project worden de parkeervakken ter hoogte van de werkvakken niet gebruikt zodat bestuurders de mogelijkheid hebben deze te gebruiken om uit te wijken.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via g.vdboom@gemeente-steenbergen.nl of 0167-543489

Inrichtingsplan Kruispoort Steenbergen