Artikel Herinrichting Johan Frisolaan e.o./Groene Kruisstraat e.o.

  • Project: Herinrichting Johan Frisolaan e.o./Groene Kruisstraat e.o.
  • Start uitvoering: 3 juni 2019
  • Projectgebied: Johan Frisolaan, Prins Clausstraat, Prins Mauritsstraat, Prins Constantijnstraat, Prins Willem Alexanderstraat, Prins Pieter Christiaanstraat, Prinses Margrietstraat, een gedeelte van de Prins Florisstraat en een gedeelte van de Groene Kruisstraat (tussen de Prinses Marijkestraat en Prinses Irenestraat)

We gaan een groot gedeelte van de 'Prinsenbuurt' en de Groene Kruisstraat en Prinses Margrietstraat in Dinteloord herinrichten. Dit wil zeggen dat we de bestrating gaan vervangen, snelheidsremmers gaan aanbrengen en het openbaar groen een grote opknapbeurt gaan geven.

Actuele informatie

Vanaf 2 maart worden de werkzaamheden aan de Groene Kruisstraat hervat. De aannemer start dan in de Prinses Margrietstraat en vervolgens beginnen de werkzaamheden in Groene Kruisstraat. 

Planning

Aannemersbedrijf Wegenbouw 2000 start met de voorbereidende werkzaamheden vanaf 27 mei 2019. In deze week starten ze met het inrichten van het opslagterrein. Op 3 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan de bestrating gestart. De bestratingswerkzaamheden zijn eind augustus/begin september klaar. De werkzaamheden aan het openbaar groen vinden in het najaar van 2019 plaats.

Voorbereiding

In juni 2018 hebben we de eerste bewonersavond georganiseerd. Dit was een haalsessie: de bewoners gaven hun wensen voor de nieuwe inrichting van hun straat aan op een blanco tekening. Deze wensen hebben we zoveel mogelijk meegenomen bij het maken van een voorlopig ontwerp.

In september 2018 hebben we dit voorlopig ontwerp gepresenteerd op de tweede bewonersavond. Dit was een brengsessie. Ook op dit voorlopig ontwerp mochten de bewoners hun reactie geven. Deze reacties hebben we zoveel mogelijk meegenomen voor het maken van het definitieve ontwerp.

Meest gestelde vragen

Graag aandacht voor drainage in de groenstrook.
Wij doen extra onderzoek naar de werking van de huidige drainages. Met de conclusies van dit onderzoek gaan wij aan de slag om de waterafvoer op de groenstrook te verbeteren.

Waar worden er paaltjes geplaatst in de Johan Frisolaan?
Daar waar een uitrit op een drempelplateau uitkomt worden geen paaltjes geplaatst om het in- en uitrijden van de uitrit te vergoelijken. We plaatsen wel plaatjes daar waar de nieuwe drempelplateaus op dezelfde hoogte komen met de trottoirs. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er voertuigen over het trottoir zal rijden, wat schade aan de tegels kan veroorzaken.

Kunnen er meer kolken geplaatst worden dan nu, in de nieuwe situatie (voor betere afwatering)?
We plaatsen meer meer kolken dan er nu liggen. Ook houden we er rekening mee dat kolken niet recht voor een uitrit worden geplaatst.

De Prins Willem-Alexanderstraat en Prins Florisstraat niet versmallen en éénrichtingsverkeer instellen in de Prins Florisstraat en de Prins Pieter Christiaanstraat.
De Prins Willem Alexanderstraat word volgens het principe 'Duurzaam Veilig' ingericht, met dezelfde breedte trottoirs en met drempelplateaus en één drempel. De rijbaan wordt niet versmald maar blijft dezelfde breedte van 6,00 m houden. Het gedeelte Prins Florisstraat en de Prins Pieter Christiaanstraat worden uitgevoerd zoals op de ontwerptekening is aangegeven. De rijbaan van de Prins Florisstraat wordt versmald van 6,00 m naar 4,80 meter breed. De inrichting van de Prins Pieter Christiaanstraat blijft hetzelfde als in de huidige situatie en wordt alleen herbestraat. Na gereedkomen van de werkzaamheden zullen er snelheidsmetingen en verkeerstellingen plaatsvinden, om daarna te kunnen bepalen of het nog noodzakelijk is dat in de Prins Pieter Christiaanstraat en het gedeelte Prins Florisstraat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.

Wanneer geven jullie de planning van de werkzaamheden door?
Over de planning van de werkzaamheden en extra informatie wordt u tegen die tijd geïnformeerd door de aannemer die werkzaamheden uit zal voeren.

Kunnen we de minimale breedte van de inritten wel behouden?
Alle inritten behouden minimaal dezelfde breedte.

Hoe hoog worden de trottoirs t.o.v. de privéopritten?
De hoogte van de nieuwe bestrating in de trottoirs wordt zoveel als mogelijk aangepast naar de hoogte van de particulieren bestrating.

Kan de éénrichting worden omgedraaid richting het centrum?
De rijrichting blijft van Prinses Irenestraat naar Prinses Marijkestraat omdat het merendeel van de bewoners hier geen vraag naar heeft. Er is dus (te) weinig draagkracht om de rijrichting nog om te draaien.

Kan er in de Prinses Margrietstraat ook éénrichtingsverkeer worden ingesteld?
Vanwege de verkeersstroming wordt er geen éénrichtingsverkeer ingesteld in de Prinses Margrietstraat.

Kan er ook een verbod voor vrachtverkeer ingesteld worden voor de Groene Kruisstraat?
Er wordt geen verbod voor vrachtverkeer voor de Groene Kruisstraat en Prinses Margrietstraat ingesteld. De kern Dinteloord is alleen toegankelijk voor vrachtverkeer met bestemming en door het instellen van eenrichtingsverkeer is het voor mogelijk vrachtverkeer minder aantrekkelijk door de Groene Kruisstraat te rijden.

Kunnen de bomen en de beplanting beter worden verdeeld in de Groene Kruisstraat?
Tussen de parkeervakken t.h.v. Groene Kruisstraat 72A t/m 86 worden bomen geplaatst.

Meer informatie

Voor vragen tijdens en over de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder namens de gemeente Steenbergen, dhr. Maurice Maliepaard op telefoonnummer 06-25122227, of u kunt contact opnemen met de uitvoerder van Aannemersbedrijf Wegenbouw 2000, dhr. Rens Hartman op telefoonnummer 06-15497691.

Voor vragen over de start van de werkzaamheden of andere zaken m.b.t. het project kunt u contact opnemen met dhr. Arno Mekes via telefoonnummer 14 0167 of via e-mailadres a.mekes@gemeente-steenbergen.nl.

Groot onderhoud Johan Frisolaan e.o.
 Groene Kruisstraat