gemeente Steenbergen | Herinrichting en groot onderhoud Groene Kruisstraat

Artikel Herinrichting en groot onderhoud Groene Kruisstraat

  • Project: Herinrichting/groot onderhoud Groene kruisstraat e.o.
  • Start uitvoering: Tweede kwartaal 2019
  • Projectgebied: Groene Kruisstraat (tussen Prinses Irenestraat en Prinses Marijkestraat) en Prinses Margrietstraat

We gaan een groot gedeelte van de Groene Kruisstraat en de Prinses Margrietstraat in Dinteloord opnieuw inrichten. Eind 2017 hebben we de bomen al gekapt, nu is de bestrating en het overige groen aan de beurt.

Actuele informatie

De werkomschrijving en definitieve technische tekeningen zijn opgesteld. Op dit moment zijn we bezig met de aanbesteding.

Planning

De uitvoering staat gepland voor het tweede kwartaal van 2019. Wanneer de aannemer en precieze startdatum bekend is zullen wij deze communiceren.

 Voorbereiding

In juni 2018 hebben we de eerste bewonersavond georagniseerd. Dit was een haalsessie: de bewoners gaven hun wensen voor de nieuwe inrichting van hun straat aan op een blanco tekening. Deze wensen hebben we zoveel mogelijk meegenomen bij het maken van een voorlopig ontwerp.

In september 2018 hebben we dit voorlopig ontwerp gepresenteerd op de tweede bewonersavond. Dit was een brengsessie. Ook op dit voorlopig ontwerp mochten de bewoners reactie geven. Deze reacties hebben we zoveel mogelijk meegenomen bij het maken van een definitief ontwerp.

De werkzaamheden voor dit project worden gecombineerd de werkzaamheden van het project 'Groot onderhoud Johan Frisolaan e.o.'. Zo proberen we de overlast te beperken en kunnen we wegafsluitingen beter op elkaar af stemmen

Meest gestelde vragen

Kunnen we de minimale breedte van de inritten wel behouden?
Alle inritten behouden minimaal dezelfde breedte.

Hoe hoog worden de trottoirs t.o.v. de privéopritten?
De hoogte van de nieuwe bestrating in de trottoirs wordt zoveel als mogelijk aangepast naar de hoogte van de particulieren bestrating.

Kan de éénrichting worden omgedraaid richting het centrum?
De rijrichting blijft van Prinses Irenestraat naar Prinses Marijkestraat omdat het merendeel van de bewoners hier geen vraag naar heeft. Er is dus (te) weinig draagkracht om de rijrichting nog om te draaien.

Kan er in de Prinses Margrietstraat ook éénrichtingsverkeer worden ingesteld?
Vanwege de verkeersstroming wordt er geen éénrichtingsverkeer ingesteld in de Prinses Margrietstraat.

Kan er ook een verbod voor vrachtverkeer ingesteld worden voor de Groene Kruisstraat?
Er wordt geen verbod voor vrachtverkeer voor de Groene Kruisstraat en Prinses Margrietstraat ingesteld. De kern Dinteloord is alleen toegankelijk voor vrachtverkeer met bestemming en door het instellen van eenrichtingsverkeer is het voor mogelijk vrachtverkeer minder aantrekkelijk door de Groene Kruisstraat te rijden.

Kunnen de bomen en de beplanting beter worden verdeeld in de Groene Kruisstraat?
Tussen de parkeervakken t.h.v. Groene Kruisstraat 72A t/m 86 worden bomen geplaatst.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen over dit project kunt u contact opnemen met dhr. T. Linders via t.linders@gemeente-steenbergen.nl of via telefoonnummer 14 0167.

Groene Kruisstraat