gemeente Steenbergen | Herinrichting Blauwstraat Steenbergen

Artikel Herinrichting Blauwstraat Steenbergen

De gemeente Steenbergen is van plan om werkzaamheden uit te voeren in de Blauwstraat in Steenbergen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Kaaistraat en de Rongelstraat. Het gedeelte tussen de Rongelstraat en Wouwsestraat word ingericht als fietsstraat met nieuwe materialen. In het gedeelte tussen de Kaaistraat en Rongelstraat wordt groot onderhoud uitgevoerd.

Werkzaamheden

Omdat het gedeelte tussen de Kaaistraat en Rongelstraat niet meer voldoet aan de kwaliteit die gehanteerd wordt voor het centrum, is besloten om hier groot onderhoud uit te voeren. Dit houdt in dat de straat over de gehele breedte een nieuwe bestrating krijgt. De stenen die in de straat liggen worden hiervoor hergebruikt. De inrichting van de straat wordt niet gewijzigd. Het ontwerp van de Blauwstraat vindt u onder het kopje downloads.

Planning

De planning is om in de week van 11 september 2023 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden en deze voor het einde van 2023 af te ronden.