gemeente Steenbergen | Herinrichting Blauwstraat

Artikel Herinrichting Blauwstraat

We gaan een gedeelte van de Blauwstraat in Steenbergen opnieuw inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Rongelstraat en Wouwsestraat. In het eerste gedeelte van de Blauwstraat, tussen de Kaaistraat en Rongelstraat, repareren we gedeeltes van de bestrating.

Ontwerp

We hebben een eerste ontwerp gemaakt van de nieuwe inrichting. Dit ontwerp is op 15 september tijdens een inloopavond gepresenteerd aan bewoners en winkeliers van de Blauwstraat, de Stadsraad en ONS Steenbergen. Een aantal van de aanwezigen hebben hun reactie gegeven op dit ontwerp. Er zijn na de inloopavond nog een aantal reacties binnengekomen. Een aantal reacties zijn doorgevoerd in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp vindt u via downloads. U kunt inzoomen om de details in te zien.

Definitief ontwerp

We hebben een aantal reacties doorgevoerd in het definitieve ontwerp.

Wat nemen we wel mee?

  • De bestaande boomvakken worden zoveel als mogelijk vergroot en de ondergrond wordt verbeterd. Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om wortelschermen bij de bomen te plaatsen. Dit gaat wortelopdruk tegen;
  • Vanwege de afgegeven bouwvergunning voor Blauwstraat 45 wordt één geplande parkeerplaats vervangen voor een inrit;
  • Bij de stoepen worden zo vlak mogelijk aangelegd om de toegankelijkheid voor mindervaliden te bevorderen;
  • In overleg met dierenwinkel Wevo wordt de locatie en grootte van de geplande bloembak voor hun winkel aangepast;
  • De locaties van de lantaarnpalen worden verbeterd zodat ze niet te dicht bij een boom staan.

Wat nemen we niet mee?

  • We heffen de blauwe zone niet op;
  • Er worden geen extra paaltjes geplaatst;
  • We plaatsen geen extra drempel of andere snelheidsremmer. We richten de weg immers meer geschikt in voor fietsers, door de straat een fietspad-uitstraling te geven.

Op deze pagina kunt u het definitief ontwerp bekijken.

Reageren

Wilt u nog reageren op het definitieve ontwerp? U kunt tot 23 december uw reactie doorgeven via het emailadres ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl.

Planning

De aanbestedingsfase wordt nu opgestart. De start van de uitvoering staat gepland voor begin maart 2023. Voordat de aannemer met de werkzaamheden begint wordt u hierover geïnformeerd.

Vragen

Heeft u vragen over het ontwerp, de planning of andere zaken? Neemt u dan contact met ons op via ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl of bel naar 14 0167.