gemeente Steenbergen | Herinrichting Blauwstraat

Artikel Herinrichting Blauwstraat

We gaan een gedeelte van de Blauwstraat in Steenbergen opnieuw inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Rongelstraat en Wouwsestraat. In het eerste gedeelte van de Blauwstraat, tussen de Kaaistraat en Rongelstraat, repareren we gedeeltes van de bestrating.

Ontwerp

We hebben een eerste ontwerp gemaakt van de nieuwe inrichting. Dit ontwerp is op 15 september tijdens een inloopavond gepresenteerd aan bewoners en winkeliers van de Blauwstraat, de Stadsraad en ONS Steenbergen. Op deze pagina kunt u het ontwerp bekijken via downloads. U kunt inzoomen om de details in te zien.

Reageren

Heeft u vragen over het ontwerp of wilt u aandachtspunten meegeven? Dan kunt u tot en met 29 september uw reactie sturen via ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl. Na 29 september gaan we alle ingekomen reacties verzamelen en analyseren. Indien nodig gaan we het ontwerp aanpassen en wordt het op een later moment gepubliceerd.

Planning

Na het vaststellen van het ontwerp gaan we aannemers uitnodigen om een prijs te vormen. De start van de uitvoering staat gepland voor maart 2023. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met juli 2023 duren. We houden daarmee zoveel mogelijk rekening met evenementen rondom het werkgebied.

Vragen

Heeft u vragen over het ontwerp, de planning of andere zaken? Neemt u dan contact met ons op via ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl of bel naar 14 0167.