gemeente Steenbergen | Groot onderhoud Julianastraat deel 2 - Nieuw Vossemeer

Artikel Groot onderhoud Julianastraat deel 2 - Nieuw Vossemeer

Een gedeelte van de Julianastraat in Nieuw-Vossemeer krijgt groot onderhoud. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Dortmundstraat en de Rode Kruisstraat. We gaan de weg, de parkeervakken en de stoep voorzien van nieuwe bestrating en er komen wijzigingen in de inrichting van het gebied.

Voorlopige ontwerp

In de afgelopen maanden hebben we een voorlopig ontwerp opgesteld. Hierop is te zien dat we de bestrating gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk hergebruiken. De parkeervakken blijven op dezelfde plek, maar worden hoger gelegd. De parkeervakken komen dan op dezelfde hoogte als de stoep. De bestrating van de stoep wordt ook volledig vernieuwd.

Definitieve ontwerp

Op het voorlopige ontwerp hebben we een aantal reacties ontvangen. Veel wensen hebben wij kunnen doorvoeren. We plaatsen twee extra straatputjes in de brandgang achter de woningen aan de Dortmundstraat en de bestrating van de brandgang wordt volledig vernieuwd. We vervangen de huisaansluitingen van de riolering tot uw erfgrens. Het hoofdriool wordt van binnenuit gerenoveerd.

Eénrichtingsverkeer

De veiligheidsnormen voor de inrichting van wegen is in de loop der jaren behoorlijk aangescherpt. Dat betekent dat de huidige breedte van de weg volgens de huidige normen niet meer voldoet voor tweerichtingsverkeer. We zijn dus genoodzaakt om éénrichtingsverkeer in te stellen.

Veiligheidsmaatregelen

Om de leerlingen van de basisschool zo veilig mogelijk van en naar school te laten gaan, hebben we extra veiligheidsmaatregelen opgenomen. Tijdens de uitvoering zullen we daar extra aandacht aan geven. Zo plaatsen we onder andere extra afzettingen rondom de werkvakken, houden we rekening met de begin- en eindtijden van de basisschool en krijgt het bouwpersoneel extra veiligheidsinstructies.

Planning

In de voorbereiding en in de aanbestedingsfase zijn we gebonden aan wettelijk vastgestelde termijnen. Het is helaas niet gelukt om de werkzaamheden rondom de basisschool in de zomervakantie uit te voeren.

De aanbestedingsfase wordt nu opgestart. De werkzaamheden beginnen medio september 2021.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Tom Linders. U kunt uw vragen stellen via e-mail t.linders@gemeente-steenbergen.nl of u kunt bellen naar 14 0167.

presentatietekening Julianastraat 3

presentatietekening Julianastraat 2