gemeente Steenbergen | Groot onderhoud Julianastraat deel 2 - Nieuw Vossemeer

Artikel Groot onderhoud Julianastraat deel 2 - Nieuw Vossemeer

Een gedeelte van de Julianastraat in Nieuw-Vossemeer krijgt groot onderhoud. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Dortmundstraat en de Rode Kruisstraat. We gaan de weg, de parkeervakken en de stoep voorzien van nieuwe bestrating en er komen wijzigingen in de inrichting van het gebied.

Voorlopige ontwerp

Vorig jaar hebben we een voorlopig ontwerp opgesteld. Hierop is te zien dat we de bestrating gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk hergebruiken. De parkeervakken blijven op dezelfde plek, maar worden hoger gelegd. De parkeervakken komen dan op dezelfde hoogte als de stoep. De bestrating van de stoep wordt ook volledig vernieuwd.

Definitieve ontwerp

Op het voorlopige ontwerp hebben we een aantal reacties ontvangen. Veel wensen hebben wij kunnen doorvoeren. We plaatsen twee extra straatputjes in de brandgang achter de woningen aan de Dortmundstraat en de bestrating van de brandgang wordt volledig vernieuwd. We vervangen de huisaansluitingen van de riolering tot uw erfgrens. Het hoofdriool wordt van binnenuit gerenoveerd.

Eénrichtingsverkeer

De veiligheidsnormen voor de inrichting van wegen is in de loop der jaren behoorlijk aangescherpt. Dat betekent dat de huidige breedte van de weg volgens de huidige normen niet meer voldoet voor tweerichtingsverkeer. We zijn dus genoodzaakt om éénrichtingsverkeer in te stellen.

Planning

In het eerste kwartaal van 2022 begint de aannemer met het herstellen en afwerken van de werkzaamheden. De bewoners worden geïnformeerd met een brief.

Vragen

Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de aannemer: Arend Uijl van Hendriks Infra via telefoonnummer 0651281625.
De contactpersoon en toezichthouder van de gemeente is Christjan Deckers. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0167 of via e-mail c.deckers@gemeente-steenbergen.nl