gemeente Steenbergen | Drempels in vier straten

Artikel Drempels in vier straten

In het kader van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan gaan we in vier straten drempels aanleggen. Deze straten zijn de Van Gaverenlaan en Olmendreef in Steenbergen, de Dorpsweg in De Heen en op het kruispunt Brugweg/Princebosseweg/Boonhil in Kruisland.

Ontwerp

Op afbeeldingen bij downloads kunt u het ontwerp bekijken. We hebben hiervoor input gevraagd aan de directe omwonenden. De ontvangen reacties hierop hebben we zo veel als mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Aannemer

De aannemer die de werkzaamheden uitvoert is VGB Asfalt uit Uden. Zij hebben de werkzaamheden gepland in oktober. De definitieve startdatum wordt op een later moment door de aannemer bepaald, welke later op deze pagina wordt gepubliceerd. Zij sturen de direct omwonenden een brief en plaatsen borden langs de weg met een aankondiging.

Heeft u nu vragen voor de aannemer? Dan kunt u contact opnemen met Marijn van den Heuvel van VGB Asfalt. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 11 24 26 09 of via e-mailadres marijn@vgbasfalt.nl.

Bereikbaarheid en wegafsluitingen

Tijdens de werkzaamheden worden de werkvakken volledig afgesloten. De aannemer zorgt voor omleidingsroutes.

Vragen

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, Christjan Deckers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0167 of via e-mailadres c.deckers@gemeente-steenbergen.nl