Artikel CentrumHaven Dinteloord

Dinteloord mag nog aantrekkelijker worden gemaakt, zodat er meer mensen winkelen, of een terrasje pakken. Daarom krijgt  het gebied rond de haven krijgt een flinke opfrisbeurt en wordt het recreëren rond de haven verbeterd. Al deze wensen staan in een ruimtelijke visie. (vastgesteld december 2017). Het doel van de visie is om de sterke punten van Dinteloord te behouden en zwakke punten te verbeteren. Zo worden het  centrum en de haven visueel nauwer bij elkaar betrokken, zodat er een fraai en samenhangend geheel ontstaat. De ruimtelijke visie werd  uitgewerkt in een schetsontwerp van de havenkom en een meerjarig uitvoeringsprogramma

Beeldkwaliteitsvisie

Eén van de onderwerpen van het uitvoeringsprogramma is de beeldkwaliteitsvisie. Deze visie geeft wensbeelden voor gebouwen in het gebied en en biedt ontwerpers hiervoor handvaten.

Actuele informatie

In 2019 is het schetsontwerp voor de herinrichting van de haven omgewerkt naar een civiel ontwerp. Op basis van dit ontwerp is een omgevingsvergunning verleend. Hierna is een aanbestedingsprocedure gevoerd, waarna het werk aan KWS is gegund  . De werken zijn uiteindelijk in juli 2019 gestart. De uitvoering is voortvarend aangepakt. De werken zijn in december 2019 nagenoeg afgerond.

Avondfoto haven Dinteloord

De verlichtingsarmaturen zijn in januari 2020 geplaatst.  De natuurstenen dekrand voor de muren worden in maart  2020 geleverd en geplaatst. In 2019 is gestart met het onderzoek naar parkeren en verkeer en de visie op beeldkwaliteit in het plangebied.

 Bespreking herinrichting haven Dinteloord

Bijeenkomst presentatie schetsontwerp CentrumHaven Dinteloord

Schetsontwerp Haven Dinteloord

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.