Artikel CentrumHaven Dinteloord

Dinteloord mag nog aantrekkelijker worden gemaakt, zodat er meer mensen winkelen, of een terrasje pakken. Daarom krijgt  het gebied rond de haven krijgt een flinke opfrisbeurt en wordt het recreëren rond de haven verbeterd. Al deze wensen staan in een ruimtelijke visie. (vastgesteld december 2017). Het doel van de visie is om de sterke punten van Dinteloord te behouden en zwakke punten te verbeteren. Zo worden het  centrum en de haven visueel nauwer bij elkaar betrokken, zodat er een fraai en samenhangend geheel ontstaat. De ruimtelijke visie werd  uitgewerkt in een schetsontwerp van de havenkom en een meerjarig uitvoeringsprogramma

Actuele informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie? Dan kunt u de ontwikkelingen volgen via de KWS app (via Play Store of App Store). Hierop plaatst KWS alle actuele informatie en kunt u vragen stellen.

Planning

Vanaf maandag 26 augustus tot en met vrijdag 27 september voeren we werkzaamheden uit aan de Havenweg in Dinteloord. De weg is dan afgesloten voor alle verkeer. We plaatsen hiervoor afzettingen en er is een omleidingsroute ingesteld.

Vanaf 24 september tot en met vrijdag 27 september is het kruispunt Molendijk-Havenweg afgesloten voor alle verkeer.

Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke brug gerealiseerd. Fietsers moeten afstappen en lopend over de brug. Ook is er een tijdelijke halte voor de buslijn van Arriva ingericht.

Verkeer komende vanuit Dinteloord richting Dintelsas, Dintelmond en Heiningen wordt omgeleid via de Noordlangeweg, de A4 richting Willemstad en vervolgens afslag 23, Sabinaweg;
Verkeer komende vanaf Dintelsas, Dintelmond en Heiningen wordt omgeleid via de Sabinaweg, A4 richting Dinteloord, afslag 24 Dinteloord en vervolgens via de Noordlangeweg;

Wegomleiding Havenweg

Vanaf maandag 26 augustus tot en met vrijdag27 september voeren we werkzaamheden uit aan de Havenweg in Dinteloord. De weg is dan afgesloten voor alle verkeer. We plaatsen hiervoor afzettingen en er is een omleidingsroute ingesteld.

  • Verkeer komende vanuit Dinteloord richting Dintelsas, Dintelmond en Heiningen wordt omgeleid via de Noordlangeweg, de A4 richting Willemstad en vervolgens afslag 23, Sabinaweg;
  • Verkeer komende vanaf Dintelsas, Dintelmond en Heiningen wordt omgeleid via de Sabinaweg, A4 richting Dinteloord, afslag 24 Dinteloord en vervolgens via de Noordlangeweg;
  • Langzaam verkeer wordt omgeleid via Stampersgat.

Voorbereiding

In oktober 2015 bogen de raadsleden van de gemeente zich over de vraag, hoe het centrum én de haven van Dinteloord aangepakt moet worden. Dinteloord mag namelijk nog aantrekkelijker worden gemaakt, zodat er meer mensen winkelen, of een terrasje pakken. Ook het gebied rond de haven krijgt een flinke opfrisbeurt en het recreëren rond de haven wordt verbeterd. Al deze wensen staan in een ruimtelijke visie. In december 2017 is deze visie door de gemeenteraad vastgesteld. De aanbevelingen van 'Hart voor het Dorp' voor verbeteringen van het centrum zijn geheel in de visie opgenomen. Het doel van de visie is om de sterke punten van Dinteloord te behouden en zwakke punten te verbeteren. Zo worden het  centrum en de haven visueel nauwer bij elkaar betrokken, zodat er een fraai en samenhangend geheel ontstaat. De ruimtelijke visie werd onlangs uitgewerkt in een schetsontwerp van de havenkom en een meerjarig uitvoeringsprogramma.

De visie op het centrum en de haven is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Via online enquêtes en een regiegroep (bestaande uit bewoners en ondernemers in het gebied, de leden van de Dorpsraad en adviseurs) zijn er voor het centrum en de haven belangrijke keuzes gemaakt. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de ruimtelijke visie. Om te zorgen dat het plan en de uitvoering naar wens is van de bewoners en de ondernemers, is het noodzakelijk om deze groepen bij het eerste begin van het proces te betrekken. Zo wordt het nieuwe centrum en de haven echt 'voor en door Dinteloord'. Telkens zoekt de gemeente deze samenwerking op om gezamenlijk stappen te zetten voor het project. Zo is er met een kleine werkgroep van bewoners en ondernemers rond de havenkom een verdiepingsslag gemaakt voor het schetsontwerp van de haven, in de vorm van een inspiratiebijeenkomst en een onderzoeksexcursie langs havens in de omgeving. Ook bij de uitvoering en de voorbereidingen daarvan is betrokkenheid van Dinteloorders enorm belangrijk.

 Bespreking herinrichting haven Dinteloord

Bijeenkomst presentatie schetsontwerp CentrumHaven Dinteloord

Op basis van de ruimtelijke visie en de aanbevelingen van de regiegroep is er een schetsontwerp gemaakt voor de havenkom. Na afloop van het 'havenrondje' kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de basis van de Dinteloordse haven best goed is. De kwaliteit kan worden verhoogd door het nautisch karakter te benadrukken met meerpalen, bolders, nieuwe verlichting en wellicht... een historisch schip in de haven. Ook komt er een duidelijke scheiding tussen de verblijfsruimtes rond de haven, verkeer en parkeren, en een ruimte voor evenementen (al dan niet op het water). Door de bestrating aan te passen komt er meer eenheid in het straatbeeld. Adviesbureau Nieuw Blauw is met deze aandachtspunten aan de slag gegaan en heeft een ontwerp gepresenteerd dat aan al deze punten voldeed. Op 11 april 2018 is dit ontwerp gepresenteerd aan de bewoners.

Schetsontwerp Haven Dinteloord

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen over dit project kunt u contact opnemen met KWS via 0629036412 of via de app. Of u kunt contact opnemen met de gemeente Steenbergen via 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.