Artikel Verkiezing provinciale staten én waterschap op woensdag 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent, heeft u twee stempassen ontvangen, één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal.

In de gemeente Steenbergen staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht daar te stemmen. Als u dat wilt, kunt u in een ander stemlokaal stemmen. Gaat u stemmen, neem dan naast uw stempas(sen), ook een geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Komt u voor beide verkiezingen stemmen, dan ontvangt u per verkiezing een apart stembiljet.

Kijk voor meer informatie op:

Ook bij team Servicecentrum, taakveld Burgerzaken kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen.
Het bezoekadres is: Buiten de Veste 1 4652 GA Steenbergen.
De balie burgerzaken is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op donderdagavond  is de balie burgerzaken geopend van 17.30 uur tot 19.30 uur. Maandag t/m donderdagmiddag kunt u ook op afspraak terecht.
Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer 14 0167.

 Over het totale verkiezingsproces verschijnen verschillende openbare kennisgevingen, deze staan verzameld in een overzicht.