gemeente Steenbergen | Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

Artikel Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.

 • Daarna openen en legen de leden van het stembureau de stembus.
 • Zij vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna worden de stembiljetten geteld.
  De stemmen worden per lijst en per kandidaat geteld. Let op: de uitslag die op basis van deze telling bekend wordt gemaakt, betreft een voorlopige uitslag.
  Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Als een telverschil blijft bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op het proces verbaal.
 • Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Het gemeentelijk stembureau controleert de dag na de stemming, op donderdag 23 november, alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van zijn zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website.
 • Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.

Vragen?

Als u vragen heeft, neem contact op met de gemeente verkiezingen@gemeente-steenbergen.nl.

 

Logo Elke stem telt

De online publicatie van de verkiezingsuitslag maakt het mogelijk dat iedereen de resultaten kan controleren en op grond hiervan een melding kan doen bij het centraal stembureau (CSB) om tot nader onderzoek over te gaan. Melding van eventuele fouten aan het CSB