Artikel Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart 2021 verloopt het verkiezingsproces wat anders dan normaal. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.
Kijk voor uitgebreide informatie: Stemmen voor verkiezingen

Gezondheidscheck

Gaat u in een stemlokaal stemmen dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

Als u een van die vragen met 'ja' moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met 'nee' kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Identiteitsbewijs

Als u zelf gaat stemmen moet u naast het inleveren van uw stempas een geldig identiteitsbewijs tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. LET OP: zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Stemlokalen

 • Gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen
 • A. Sporthal de Buitelstee, Van Oldenbarneveltstraat 2, Dinteloord
 • B. Sporthal de Buitelstee, Van Oldenbarneveltstraat 2, Dinteloord
 • 't Cromwiel, Krommeweg 1, Steenbergen
 • Basisschool Gummarus, Esdoornstraat 1, Steenbergen
 • Dorpshuis De Stelle, Dorpsweg 57, De Heen
 • Scouting Wallenburch, Oudevest 9, Steenbergen
 • De Vossenburcht, Plein 1 februari 1953 4, Nieuw-Vossemeer
 • Gemeenschapshuis De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, Steenbergen
 • Kantine Sportpark, Seringenlaan 1, Steenbergen
 • Dorpshuis Siemburg, Graaf Engelbrechtstraat 14, Kruisland
 • Dorpshuis, Westvoorstraat 3, Dinteloord

In Steenbergen is er dit keer geen stemlokaal in verzorgingstehuis Onze Stede. In Dinteloord zijn er geen stemlokalen in OBS de Regenboog en verzorgingstehuis de Nieuw Haven. Bij de basisschool Gummarus wordt gebruik gemaakt van de gymzaal van de school, met een aparte in- en uitgang voor de kiezers. Er worden nieuwe stemlokalen ingericht in Steenbergen in 't Cromwiel en in Dinteloord twee stemlokalen in Sporthal de Buitelstee.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

 • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
 • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
 • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
 • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden regelmatig schoongemaakt.
 • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die zorgt ervoor dat u als kiezer alleen naar binnen gaat als er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid ziet er ook op toe dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert.
 • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het nieuwe potlood uitreiken.
 • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
 • Uw identiteitsbewijs hoeft u niet te overhandigen aan de stembureauleden. U kunt het identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Stemmen bij volmacht: voor wie niet naar het stemlokaal wil of kan

Kunt u of wilt u niet in het stemlokaal stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Zo'n machtiging heet ook wel een volmacht. Degene die de volmacht krijgt heet de volmachtnemer. Hij of zij mag uw stem alleen uitbrengen tegelijk met zijn of haar eigen stem.

Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.
Kijk voor meer informatie over stemmen bij volmacht: Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in onze gemeente vervroegd worden gestemd in de stemlokalen Gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen en Dorpshuis, Westvoorstraat 3, Dinteloord. Dat gebeurt vooral voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Wilt u weten wie tot de corona-risicogroepen behoren, kijk dan op de website van het RIVM. Deze maatregel is opgenomen in een wijziging van de 'Tijdelijke wet verkiezingen covid-19'. Deze wetswijziging treedt op 1 februari 2021 in werking.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal gaan? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Deze maatregel is opgenomen in een wijziging van de 'Tijdelijke wet verkiezingen covid-19'. Deze wetswijziging treedt op 1 februari 2021 in werking.

Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

 • stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021
 • een volmacht geven aan een andere kiezer
 • per brief stemmen

Kijk voor meer informatie over briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder op: Stemmen voor verkiezingen per brief of het nieuwsbericht op onze website. 

Stemmen in een andere gemeente

U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
Kijk voor meer informatie over stemmen in een andere gemeente: Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen

Stempas kwijt

U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven.
U ontvangt de stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uiterlijk 3 maart 2021.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag een vervangende stempas aan. Vraag op tijd een vervangende stempas aan. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 vóór 17.00 uur bij de gemeente zijn.
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een vervangende stempas: Stempas voor verkiezingen aanvragen