gemeente Steenbergen | Openbare zitting Hoofd en Centraal stembureau op maandag 21 maart 2022

Nieuwsbericht Openbare zitting Hoofd en Centraal stembureau op maandag 21 maart 2022

Gepubliceerd op: 15 maart 2022 14:10

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt de openbare zitting van het Hoofd en Centraal stembureau plaats in de raadszaal in het gemeentehuis van Steenbergen.
Belangstellenden kunnen deze zitting fysiek bijwonen. Deze zitting is ook digitaal bij te wonen via raad.gemeente-steenbergen.nl

In deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bekend gemaakt. Na bekendmaking wordt de zitting tijdelijk geschorst zodat er de mogelijkheid is om bezwaren in te dienen. Wilt u digitaal bezwaar indienen dan kunt u zich aanmelden via info@gemeente-steenbergen.nl onder vermelding van:

  • Uw naam;
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres

U ontvangt dan een eigen toegangslink (MS-teams) om na schorsing uw bezwaar mondeling toe te lichten.
Na de zitting ligt het proces-verbaal tijdens openingstijden ter inzage bij het team burgerzaken in het gemeentehuis te Steenbergen.