gemeente Steenbergen | Melding van eventuele fouten aan het CSB

Artikel Melding van eventuele fouten aan het CSB

Iedereen die dat wil kan bij het CSB een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het GSB. De melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB te zijn ontvangen.

Het CSB houdt op 24 maart om 09.00 uur zitting. Meldingen dienen daarom uiterlijk op 22 maart 09.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.

Het CSB (voor de provincie Noord-Brabant) heeft een webformulier gemaakt voor het indienen van meldingen.