Artikel Definitieve uitslag (overzicht van alle stembureaus inclusief opkomstpercentage);

Uitslagen definitief vastgesteld Provinciale Staten 20 maart 2019

Uitslagen definitief vastgesteld Waterschap Brabantse Delta 20 maart 2019