gemeente Steenbergen | 15 maart 2023: Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Brabantse Delta

Artikel 15 maart 2023: Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Brabantse Delta

Logo Elke stem telt

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u als u 18 jaar of ouder bent stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Met uw stem bepaalt u wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie als het waterschap. Zo heeft u invloed op de keuzes die zij in uw woon- en leefomgeving maken.

Brabant kiest!

Waar bouwen we nieuwe woningen? Kiezen we voor hoogbouw in de steden of meer woningen op het platteland? Hoe verdelen we de beperkte ruimte het beste? Of hoe houden we Brabant bereikbaar? Met meer rijstroken, meer buslijnen of meer snelfietsroutes. Grote vraagstukken, met vaak meerdere oplossingen. De provincie maakt iedere dag lastige keuzes om Brabant prettig leefbaar te houden. Op tal van maatschappelijke thema's. Iedere politieke partij heeft zo zijn eigen voorkeuren voor de oplossingen. Door te stemmen heeft u dus invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant in uw omgeving maakt. Wat vindt u belangrijk? Er valt echt iets te kiezen! Uw stem telt.
Als u gaat stemmen voor de provincie, heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel

Meer informatie over de provincie en verkiezingen vindt u op: www.brabant.nl/verkiezingen.

Hoe ziet u de toekomst van ons water?

Waterschap Brabantse Delta zorgt in Midden- en West-Brabant voor schoon, voldoende en veilig water. En maakt keuzes over hoe we omgaan met water. Want, bouwen we nog hogere dijken of moeten we water meer ruimte geven? En mag overal gebouwd worden of houden we rekening met water? Letten we beter op wat we door de gootsteen spoelen of passen we de belastingtarieven aan? Belangrijke keuzes die invloed hebben op de toekomst van ons water!

Breng daarom uw stem uit voor de partij die uw waterbelangen het best behartigt.

Wat er te kiezen valt, over welke onderwerpen het gaat én welke partijen meedoen, vindt u op www.brabantsedelta.nl/verkiezingen.