Artikel Regels en informatie over vuurwerk

Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of bezitten?

Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december.
U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná de verkoopdagen.

Waar kan ik overlast melden?

Het afsteken van vuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit en de Algemene plaatselijke verordening. De politie en boa's houden extra toezicht op vuurwerkoverlast in de aanloop naar oudejaarsavond en op de dag zelf.

U kunt overlast door vuurwerk melden bij de politie. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Of denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. 

Wilt u liever anoniem melden? Dat kan ook. Voor alle meldingen op het gebied van veiligheid en criminaliteit kunt u altijd contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer 0800-7000.

Waar kan ik mijn vuurwerkafval laten?

Ruim 1 januari zelf uw vuurwerkafval zo veel mogelijk op. Dit mag u bij het restafval gooien. Niet bij oud papier omdat het kruitresten bevat.

Welk vuurwerk is veilig?

Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:

 • een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
 • dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt kopen. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december.
 • de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik'.
 • een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het soort vuurwerk.
 • de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar).
 • het toegekende artikelnummer en productiejaar.
 • CE-markering op nieuw vuurwerk.

Hoeveel vuurwerk mag ik bezitten?

U mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in uw bezit hebben. Uiteraard alleen legaal verkrijgbaar vuurwerk. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Hoe steek ik vuurwerk veilig af?

Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld niet teveel hebt gedronken. Enkele andere tips:

 • Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
 • Vuurwerkpijlen mag u alleen afsteken in een (goedgekeurde) lanceerstandaard.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. De kans is groot dat dit te snel ontbrandt.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
 • Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.
 • Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per ongeluk vuurwerk terechtkomen.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar 'weigeraars' en 'blindgangers'. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.

Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844.
Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vragen kunt u altijd mailen naar veiligheid@gemeente-steenbergen.nl