gemeente Steenbergen | Jaarwisseling 2022/2023

Artikel Jaarwisseling 2022/2023

Verknal het niet - is jouw hond ook bang voor vuurwerk?
Veel mensen en dieren hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht hebben de handen ineen geslagen voor een campagne die bijdraagt aan het rustig en veilig laten verlopen van de laatste weken van 2022 en de jaarwisseling. De boodschap is dat (legaal) vuurwerk alleen tijdens oud en nieuw afgestoken mag worden. Daarnaast roepen de gemeenten mensen op vuurwerk op een veilige manier af te steken tijdens de jaarwisseling en na afloop het vuurwerkafval op te ruimen. Heeft u de boodschap al gezien langs de wegen van onze gemeente? Naast deze campagne, worden er dit jaar meerdere zichtbare en onzichtbare (preventieve) maatregelen genomen. Zo is er extra inzet van politie en toezichthouders en worden er camera's opgehangen in Dinteloord. We vragen inwoners rekening te houden met vuurwerkvrije zones die op deze pagina te vinden zijn.

Wanneer vuurwerk afsteken

Van 31 december  2022 18.00 uur tot 1 januari 2023 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Steekt u buiten deze tijden vuurwerk af, dan riskeert u de kans op een boete.

Last van vuurwerk? Meld het

Jaarlijks ontvangt de gemeente Steenbergen veel meldingen van vuurwerkoverlast. Om de meldingen in kaart te brengen en de overlast aan te pakken vragen wij u melding te maken van eventuele overlast.

Meldingen via Whatsapp

Van 7 november t/m 26 december kunt u eenvoudig via Whatsapp een melding maken via 06-21353681. Van 27 t/m 31 december kunt u via Whatsapp melding blijven maken, maar kunt u ook bellen. Van 27 t/m 30 december kunt u bellen tussen 10.00 en 22.00 uur en op 31 december tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Overige meldingen

Dit geldt uitsluitend voor vuurwerkmeldingen. Alle andere meldingen kunt u blijven doen via deze website of de MijnGemeente app. Bij acuut gevaar kunt u direct naar 112 bellen.

Vuurwerkvrije zones

In de gemeente Steenbergen hebben we elk jaar vuurwerkvrije zones. In deze zones mag je geen vuurwerk afsteken, ook niet tijdens de jaarwisseling. 
Deze zones zijn er om kwetsbare natuur, mensen, dieren en cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. Zo werken we samen aan een prettige en veilige jaarwisseling. 

De vuurwerkvrije zones zijn op gesteld in de Algemene Plaatselijke verordening. De volgende zones zijn aangewezen als vuurwerkvrij: 

 • Stiltegebieden;
 • Beschermde of staatsnatuurmonumenten
 • Natura 2000 gebieden (dit zijn gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn) 
 • Onder viaducten; 
 • Volksverzamelingen 
 • Passages, promenades, portieken en centrale (publieks)ingangen en/of uitgangen;
 • Binnen een straal van 100 meter van gebouwen die bestemd zijn voor minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten zoals: Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen; – Onderwijsinstellingen; – Dagopvang van minderjarigen; 
 • Binnen een straal van 100 meter van gebouwen met rieten daken;
 • Binnen een straal van 100 meter van opslag en overslag van brandstof en tankstations; 
 • Binnen een straal van 100 meter van opslag en overslag van vuurwerk en vuurwerkverkooppunten; 
 • Binnen een straal van 100 meter van opslag en overslag van overige brandbare stoffen;
 • Binnen een straal van 100 meter van dierenpensions en dierenasiels; 
 • Binnen een straal van 100 meter van dierenparkjes, veehouderijen, dierenpopulaties, en beschermde flora en fauna; 
 • Binnen een straal van 100 meter van kerken, begraaf- en herdenkingsplaatsen en rouwcentra; 
 • Binnen een straal van 100 meter van Fort Henricus. 

Regels 2022/2023

Consumenten mogen sinds 1 december 2020 niet meer in het bezit zijn van/afsteken:

 • Vuurwerk uit de categorie F3 (categorievermelding staat op de verpakking)
 • Knalvuurwerk (zoals rotjes)
 • Knalstrengen (zoals Chinese matten)
 • Enkelshotsbuizen (single shots)
 • Vuurpijlen

Boetes

Een boete bedraagt minimaal €100 als men zich niet aan de regels houdt. De boete voor het afsteken van vuurwerk is €250.

Veilig vuurwerk afsteken

Het is belangrijk om vuurwerk alleen bij een officieel vuurwerkverkooppunt aan te schaffen. Lees van te voren de gebruiksaanwijzing. Draag tijdens het afsteken een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en let op omstanders. Ook als toeschouwer is het verstandig een vuurwerkbril te dragen en voldoende afstand te houden. Ruim vuurwerkafval na afloop op.