gemeente Steenbergen | Een AED voor een Hartveilige woonomgeving

Artikel Een AED voor een Hartveilige woonomgeving

Foto van een gezin van de hartveilig folder

Een AED voor een Hartveilige woonomgeving

omdat bij een hartstilstand elke seconde telt! foto van een AED apparaat

De gemeente Steenbergen bouwt aan een dekkend AED Netwerk. Daarom laten we AED's installeren aan de gevels van de woningen en organisaties. Bij een eventuele hartstilstand is een AED (Automatische Externe Defibrillator) nu altijd binnen handbereik – een veilige gedachte.

Als u dat wilt, en als er in uw buurt nog geen AED is, kan ook aan uw woning of pand een City AED geplaatst worden. Dan is er 24/7 een AED bij u in de buurt en helpt u uw buurt hartveiliger te maken.

Waarom laat de gemeente City AED's plaatsen?

Bij een hartstilstand daalt de overlevingskans met 10% per minuut. Snel reanimeren is daarom van levensbelang. Als er binnen 6 minuten met een AED wordt gereanimeerd, dan verdubbelt de overlevings- kans. De ambulance mag er 15 minuten over doen om bij het slacht- offer te komen en dat kan te laat zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat er een City AED dicht bij de woning is en 24/7 bereikbaar is voor
u en voor (burger)hulpverleners. Daarmee is uw woonomgeving voortaan weer een stukje veiliger. De gemeente draagt daar samen met Stichting AED Platform Nederland graag aan bij.