gemeente Steenbergen | Subsidiesoorten

Artikel Subsidiesoorten

De Subsidieregeling welzijn omvat de volgende subsidiesoorten:


Op dit subsidiebeleid kunnen verenigingen en stichtingen een beroep op doen. De hieronder vermelde informatie heeft vooral betrekking op de Subsidieregeling Welzijn.

Als u op de desbetreffende subsidiesoort klikt, treft u per subsidiesoort een korte omschrijving, criteria en verdere informatie. Indien van toepassing treft u tevens een link aan naar het aanvraagformulier voor de desbetreffende subsidiesoort of de afdeling en het telefoonnummer waar het aanvraagformulier kan worden aangevraagd.

Extra informatie

Indien u overweegt een aanvraag in te dienen, kunt u altijd telefonisch extra informatie inwinnen bij de Team Welzijn & Zorg. Het telefoonnummer is 14 0167. Ook kan in specifieke situaties een afspraak worden gemaakt voor meer informatie en om eventueel een inschatting te maken of het indienen van een aanvraag kans van slagen heeft.

Eventuele subsidieaanvragen kunnen gestuurd worden aan:

  • Gemeente Steenbergen
    Team Welzijn & Zorg
    Postbus 6
    4650 AA  STEENBERGEN