gemeente Steenbergen | Wat zijn de algemene criteria voor subsidiëring?

Artikel Wat zijn de algemene criteria voor subsidiëring?

Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • subsidieaanvragen moeten passen binnen de doelen en uitgangspunten van de Algemene Subsidieverordening 2015 en de Subsidieregeling welzijn;
  • de instelling moet een rechtspersoon zijn;
  • de instelling moet, naast de gemeentelijke subsidie ook over eigen (via derden verkregen) middelen beschikken;
  • er wordt getoetst of de subsidieaanvraag voldoet aan de norm "Steenbergs belang". Dit betekent dat de activiteit beschikbaar moet zijn voor en gericht zijn op alle inwoners van de gemeente Steenbergen.