gemeente Steenbergen | Wat wordt bedoelt met de term “sociale infrastructuur”?

Artikel Wat wordt bedoelt met de term “sociale infrastructuur”?

Hiermee wordt bedoeld het geheel van werkzame instellingen die zich bezighouden met de werksoorten zoals: welzijn jeugd, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang, sociale pensions, verslavingsbeleid, sociaal-cultureel werk, emancipatie, sport, welzijn ouderen, welzijn gehandicapten, opvang en integratie van vreemdelingen en specifiek voor Steenbergen ook kunst- cultuur en mediabeleid en wijkgerichte activiteiten gericht op de sociale kwaliteit en het leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van inwoners.