Artikel Wat wordt bedoelt met de term “sociale infrastructuur”?

Hiermee wordt bedoeld het geheel van werkzame instellingen die zich bezighouden met de werksoorten zoals: welzijn jeugd, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang, sociale pensions, verslavingsbeleid, sociaal-cultureel werk, emancipatie, sport, welzijn ouderen, welzijn gehandicapten, opvang en integratie van vreemdelingen en specifiek voor Steenbergen ook kunst- cultuur en mediabeleid en wijkgerichte activiteiten gericht op de sociale kwaliteit en het leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van inwoners.