gemeente Steenbergen | Wanneer moet de subsidieaanvraag voor een budget-, doelgroepen- of waarderingssubsidie binnen zijn?

Artikel Wanneer moet de subsidieaanvraag voor een budget-, doelgroepen- of waarderingssubsidie binnen zijn?

  1. Bij een eerste aanvraag voor een budget-, activiteiten-, of basissubsidie kan de aanvraag gedurende het hele jaar worden ingediend.
  2. Bij een reeds bestaande subsidierelatie moet de aanvraag voor een budget-, basis-, of activiteitensubsidie voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend.