gemeente Steenbergen | Aanvraagprocedure

Artikel Aanvraagprocedure

Wanneer een (beginnende) instelling/organisatie nog niet eerder een aanvraag bij de gemeente Steenbergen heeft gedaan voor een subsidie en geen incidentele activiteitensubsidie of jubileumsubsidie wordt beoogd, maar een structurele subsidie zoals een budget-, activiteiten- of basissubsidie, geldt de volgende procedure.

  • een instelling dient een aanvraag in waarbij tevens wordt overlegd een kopie van de oprichtingsakte, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een exemplaar van de statuten. Daarnaast het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
  • wanneer een subsidie wordt verleend, dan wordt in de beschikking opgenomen dat de aanvraag voorlopig wordt verleend voor één jaar (of een deel daarvan);