gemeente Steenbergen | Programma 75 jaar bevrijding Steenbergen

Artikel Programma 75 jaar bevrijding Steenbergen

Op 4 en 5 mei was de afsluiting voorzien van het uitgebreide programma rondom "75 jaar vrijheid". Afgelopen najaar hebben we dit thema in onze gemeente, op tal van momenten, met elkaar kunnen vieren en herdenken.
Veel van onze inwoners zijn hierbij betrokken geweest.
De grote solidariteit uit die periode komt ons goed van pas, nu de maatregelen in de strijd tegen corona van invloed zijn op onze bewegingsvrijheid en het noodzakelijk maken op alternatieve wijze invulling te geven aan Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Stilstaan bij oorlogsgeweld

Het mag voor zich spreken dat dit helaas niet kan met de gebruikelijke, openbaar  toegankelijke gelegenheden. Het devies is immers nog altijd "blijf thuis".
Onze bevrijders en allen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna te kampen hebben gehad met oorlogsgeweld verdienen het echter dat wij hen – zeker ook dit jaar – met respect herdenken.
Gelukkig kunnen we hier overal bij stilstaan, wie of waar we ook zijn, en op andere manieren de verbinding zoeken met elkaar. Zoals dat bijvoorbeeld door een groot aantal muzikanten gebeurt, die thuis of in de nabije omgeving daarvan om 19.58 uur met het zogeheten Taptoe-signaal de twee minuten stilte inluiden.

Plechtigheden

Normaal gesproken voltrekken zich in onze gemeente op 4 mei drie ceremonies ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking.  De Stichting Bevrijdingsmonument Welberg heeft aangegeven geen mogelijkheden te zien om de herdenking bij "De Klok" aan de Canadezenweg te laten voldoen aan de RIVM-voorschriften.
In Dinteloord voltrekt zich vanaf 19.30 uur een aangepast programma, zonder publiek, onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke Oranjevereniging. Wethouder Esther Prent vertegenwoordigt hierbij de gemeente Steenbergen. Voor nadere informatie over het programma kunt u terecht op: www.oranjeverenigingdinteloord.nl

 

logo gemeente Steenbergen herdenkt