gemeente Steenbergen | Waar moet ik wat melden?

Artikel Waar moet ik wat melden?

Bij de gemeente Steenbergen kunnen inwoners terecht met meldingen over onderstaande punten.

 • Afval
 • Begraafplaats
 • Dieren
 • Gemeentelijke Accommodaties
 • Groen en Bomen
 • Handhaving
 • Milieu
 • Openbare Ruimte
 • Projecten
 • Riolering
 • Verkeer
 • Voorwerpen (gevonden, verloren)

Ik wil een melding maken bij de gemeente.

Overige meldingen

Klik op de melding die u wilt maken voor meer informatie en de contactgegevens voor uw melding. 

Politie

De politie gaat over:

 • de openbare orde
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten

Nummers politie:

 • Politie-spoed 112 Informatie en aangifte doen
 • Geen spoed, wel politie  0900-8844
 • Dier in nood: 114
 • Meld misdaad anoniem: 0800-7000
 • voor doven en slechthorenden is er de app Tolkcontact

MilieuKlachtenCentrale

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Lees hier welke melding waar thuishoort.

De MilieuKlachtenCentrale behandelt:

 • milieuoverlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
 • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident

Bel de MilieuKlachtenCentrale op 073-681 28 21 (24/7 bereikbaar) of meld digitaal via www.milieuklachtencentrale.nl.

Samen Sterk in Brabant

Overlast in het buitengebied (stropen, wildcrossen, illegale houtkap of afvaldumping)? Bel Samen Sterk in Brabant (SSiB): 0900-9965432 of ga naar www.ssibbrabant.nl.

Defensie

Heeft u last van lawaai van vliegtuigen? Bel dan het vliegveld waar de vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: 0800-022 60 33.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

(Extreme) hinder bij bijvoorbeeld het uitrijden van mest, het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen, voedselveiligheid en hygiëne in restaurants of roken waar dit niet mag. Bel de NVWA: 0900-0388 of maak een melding via www.nvwa.nl.

Gemeente, Provincie of Rijkswaterstaat

Verkeerslawaai of uitlaatgassen. Bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op www.rijkswaterstaat.nl.

Waterschap of Rijkswaterstaat

Verontreiniging van oppervlaktewater. Bel het Waterschap: 076 564 1000 of bij grotere wateren, Rijkswaterstaat: 0800-8002 (www.meldpuntwater.nl).

Inspectie Leefomgeving en Transport

Wilt u zware criminaliteit melden? Bijvoorbeeld (georganiseerde) milieucriminaliteit, malafide praktijken in de transportsector of fraude bij een woningcorporatie? Maar bent u bang voor grote, persoonlijke consequenties zoals ontslag of bedreiging? Dan kunt u anoniem melden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inspectie Leefomgeving en transport en wel bij ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) via telefoonnummer 070-45 64 577. Voor overige meldingen over bijvoorbeeld transport van gevaarlijke stoffen kunt u contact op nemen via telefoonnummer 088 - 489 00 00 of kijk op www.ilent.nl.

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Heeft u vragen of meldingen over vissen of het stropen van vissen. Bel dan Sportvisserij Zuidwest Nederland via 0162-687260 of maak een melding via het meldingsformulier op www.sportvisserijzwn.nl.

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Wilt u een melding doen over verwaarlozing of mishandeling van dieren, bel dan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming via 144. Kijk op www.dierenbescherming.nl.

Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wilt u een melding doen over arbeidsuitbuiting, illegale arbeid of arbeidsomstandigheden of arbeidstijden, bel dan naar de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) via 0800-5151. Kijk ook op de website www.inspectieszw.nl/melden voor het meldingsformulier.

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak.