Artikel Jongerenwerk

Wie zijn de jongerenwerkers in de gemeente Steenbergen?

Raymond Been en Monique van Dongen zijn de jongerenwerkers van de gemeente Steenbergen. Als jongerenwerker zoeken zij jongeren op in de omgeving waarin zij hun vrije tijd doorbrengen. Denk hierbij aan: op straat, in de buurt, in en rond scholen, jongerenontmoetingspunten en dergelijke, waarbij de leefwereld van de jongeren het uitgangspunt is.

Wat doet een jongerenwerker?

Jongerenwerkers werken zowel individueel als met groepen. Hierbij werken zij samen met diverse ketenpartners (denk hierbij aan Novadic Kentron, WMO, CJG etc). Ze zijn in alle buurten in de gemeente Steenbergen te vinden, maken een praatje met de jongeren die zij ontmoeten en leren zo het (mogelijke) netwerk rondom de jongeren kennen.

Vertrouwen

De vertrouwensrelatie tussen jongerenwerker en jongeren vormt de basis van het jongerenwerk. Daardoor kunnen zij tastbaar maken wat hun eventuele wensen, behoeftes of vragen zijn, zowel vanuit de groep als de individuele jongeren.
Vanuit die vertrouwensrelatie is het ook mogelijk om verder te bouwen aan het ontwikkelen van hun talenten, het vinden van mogelijkheden tot verandering en het bieden van ondersteuning daar waar nodig is voor hun ontplooiing of welzijn.

Vrijwillig

Jongeren zijn daarbij 'eigenaar' van wat er gebeurt en maken vrijwillig gebruik van het jongerenwerk, al dan niet via georganiseerde activiteiten. De jongerenwerkers werken zeer laagdrempelig en kunnen doorverwijzen naar verdere hulpverlening als dat nodig is. De kern van het jongerenwerk is signalering, het geven van informatie en advies, activering en doorleiden. Een ruggesteuntje aan jongeren die het nodig hebben.

Waar te vinden?

Naast het in contact komen met jongeren op straat, via scholen of via organisaties als het CJG, is het ook mogelijk om direct in contact te komen met de jongerenwerkers, zowel voor ouders als jongeren zelf.

Adres (op afspraak ivm onregelmatige werktijden)

Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Raymond Been
r.been@gemeente-steenbergen.nl
06-13408749

Monique van Dongen
m.vandongen@gemeente-steenbergen.nl
06-40569808