gemeente Steenbergen | Jongerenwerk

Artikel Jongerenwerk

Jeugd

In Steenbergen kun je als jongere met je vragen en problemen terecht bij de jongerenwerkers. Ook als je gewoon een praatje wil maken of een leuk idee heb voor een activiteit ben je van harte welkom! De jongerenwerkers kom je tegen in de buurt, in de 0167-bus, tijdens activiteiten en op nog veel meer plekken!

Wat doet een jongerenwerker?

Jongerenwerkers werken zowel individueel als met groepen. Hierbij werken zij samen met diverse ketenpartners (denk hierbij aan Novadic Kentron, WMO, CJG etc). Ze zijn in alle buurten in de gemeente Steenbergen te vinden, maken een praatje met de jongeren die zij ontmoeten en leren zo het (mogelijke) netwerk rondom de jongeren kennen.

Vertrouwen

De vertrouwensrelatie tussen jongerenwerker en jongeren vormt de basis van het jongerenwerk. Daardoor kunnen zij tastbaar maken wat hun eventuele wensen, behoeftes of vragen zijn, zowel vanuit de groep als de individuele jongeren.
Vanuit die vertrouwensrelatie is het ook mogelijk om verder te bouwen aan het ontwikkelen van hun talenten, het vinden van mogelijkheden tot verandering en het bieden van ondersteuning daar waar nodig is voor hun ontplooiing of welzijn.

Vrijwillig

Jongeren zijn daarbij 'eigenaar'  van wat er gebeurt en maken vrijwillig gebruik van het jongerenwerk, al dan niet via georganiseerde activiteiten. De jongerenwerkers werken zeer laagdrempelig en kunnen doorverwijzen naar verdere hulpverlening als dat nodig is. De kern van het jongerenwerk is signalering, het geven van informatie en advies, activering en doorleiden. Een ruggensteuntje aan jongeren die het nodig hebben.

Waar te vinden?

Naast het in contact komen met jongeren op straat, via scholen of via organisaties als het CJG, is het ook mogelijk om direct in contact te komen met de jongerenwerkers, zowel voor ouders als jongeren zelf.

Contactgegevens

Wie deze jongerenwerkers zijn en hun contactgegevens kunt u vinden op de site van WijZijnsteenbergen.nl

Adres (op afspraak ivm onregelmatige werktijden)

Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen