Artikel Herinrichting N259

Publicatie 19 juli 2018

Vanaf 20 juli is de Rondweg Oost weer gedeeltelijk open voor het verkeer.

Aanvankelijk zou de volledige oplevering door aannemer KWS voor de vakantieperiode zijn. Tijdens het opknappen van het viaduct bij Welberg, is bij het vrijmaken van de landhoofden in het beton scheurvorming vastgesteld. Door de langere tijd die nodig is om dit te herstellen,  zal de weg weer volledig open zijn op vrijdag 31 augustus.

Vanaf  begin april is gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van Rondweg Oost, de voormalige N259. De weg, tussen de Halsterseweg en de Dinteloordseweg, is  ingericht volgens de laatste richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km-weg).

De betonverharding is overlaagd met asfalt, er is een fietspad met verlichting aangelegd, het viaduct en de twee  rotondes krijgen een opknapbeurt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 3 fasen, om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden en zo veel mogelijk overlast te beperken. Het werk is volgens planning verlopen en door aannemer KWS is hard gewerkt om het op tijd klaar te hebben. Tot en met deze vrijdag is zijn ze nog bezig om de rondweg en fietspaden af te werken zodat ze zoveel als mogelijk voor het verkeer toegankelijk zijn. In verband met bijkomende werkzaamheden aan het viaduct bij de Wipstraat, zal niet het volledige project opgeleverd worden.

Extra werkzaamheden viaduct

Tijdens de herinrichting is begonnen aan het opknappen van het viaduct. Op het moment dat de weg open gebroken is en de landhoofden waren vrijgemaakt, is scheurvorming geconstateerd.

Het noodzakelijke betonherstel is daardoor ingrijpender en tijdrovender dan oorspronkelijk was ingepland. Vanwege het aanbrengen van nieuwe bewapening, het uitharden van het beton en het afwerken is dit herstel niet binnen het geplande tijdspad klaar en zal het viaduct pas 31 augustus open gaan voor het verkeer.

Werkzaamheden tot en met 31 augustus

Er vinden vanaf 21 juli tot en met 12 augustus geen werkzaamheden plaats in verband met de vakantieperiode.

In de periode tot en met 31 augustus worden er naast de werkzaamheden aan het viaduct ook nog  resterende geleiderail, openbare verlichting en thermo-markering aangebracht.

Afsluiting en omleidingen

Door  de reparatiewerkzaamheden van het viaduct blijft het afgesloten tot en met vrijdag 31 augustus en zal het verkeer er hinder van blijven ondervinden. Actuele omleidingen en routes


Publicatie 4 juni 2018

Op dit moment word de bewapening aangebracht en vervolgens komen er nog 2 lagen overheen. Eind deze week zal de weg vanaf de rotonde Franseweg tot het viaduct Welberg er in liggen

rollen bewapening Rondweg Oost  Bewapening wordt aangebracht Rondweg-Oost N259


Publicatie 2 mei 2018

De werkzaamheden aan de Rondweg Oost N259 zijn in volle gang. KWS Infra B.V. Roosendaal/Sas van Gent heeft met een drone de huidige werkzaamheden mooi in beeld gebracht.


Publicatie 19 april 2018

Begin april zijn de werkzaamheden gestart met de herinrichting van de Rondweg Steenbergen,  voormalige de N259. De weg zal tussen de Franseweg en de Nassaulaan worden ingericht volgens de laatste richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km-weg). De betonverharding wordt hiervoor overlaagd met asfalt. Dit houdt in dat het asfalt over de bestaande betonverharding wordt aangebracht. De twee rotondes krijgen hierbij ook een opknapbeurt. Bovendien wordt er een fietspad aangelegd aan de Steenbergse zijde, dat wordt voorzien van verlichting. Daarmee is een ontbrekende schakel in het regionaal fietsroutenetwerk opgelost. Voor de aanleg van dit fietspad is subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant in het kader van fietsstimulering en verbetering fietsveiligheid. De reconstructie van de rondweg wordt uitgevoerd door KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent.

Drie fases

De aannemer voert de werkzaamheden uit in drie fases. Tijdens de werkzaamheden moet de weg een aantal keer worden afgesloten. Daarbij worden omleidingsroutes ingesteld. Ook de busdiensten van Arriva rijden indien nodig een andere route. Voor fase 1 loopt de omleiding in de directe omgeving via de Franseweg en Molenweg; voor fase 2 en 3 loopt de omleidingsroute via de A4 en N257. De afsluitingen waarbij de omleidingen via de A4 en N257 lopen, worden zoveel mogelijk in de schoolvakanties gepland zodat scholieren die met de bus reizen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. herinrichting Rondweg Oost N259 fase 2 weg

Voor de start van elke nieuwe fase worden de direct omwonenden per brief geïnformeerd over de omleidingsroutes en de eventuele hinder. De andere weggebruikers worden geïnformeerd via de bekende gele verkeersborden langs de weg en de gemeentelijke website.

Actuele werkzaamheden en omleidingen

  • Fase 1:  verloopt voorspoedig en is naar verwachting eind juni gereed.
  • Fase 2: loop gedeeltelijk parallel aan fase 1 en is inmiddels gestart
  • Fase 3: vindt plaats vanaf juli 2018. Dit betreft het deel vanaf het viaduct tot en met de rotonde ter hoogte van de Nassaulaan aansluitend op de Dinteloordseweg.

Van maandag 23 april t/m maandag 7 mei is de Halsterseweg vanaf de overgang van het beton op asfalt tot aan de rotonde ter hoogte van de Franseweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

In het weekend van vrijdag 4 mei (18.00 uur) t/m maandag 7 mei (07.00 uur) is tevens de rotonde (verbinding Franseweg – Hoogstraat) afgesloten.

Voor fietsers blijft altijd een doorgang mogelijk tussen de Franseweg en de Hoogstraat.

Het verkeer wordt omgeleid via de A4 en de N257.

*Uiteraard nemen wij tijdens de Nationale Herdenking 2 minuten stilte in acht.

Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele informatie over het project?  herinrichting Rondweg Oost N259 fase 2 toerit viaduct Welberg

Download dan onze KWS App op kws.nl/app.

U vindt deze app uiteraard ook in de app store of google playstore.

Vervolgens typt u bij zoeken: Rondweg Oost Steenbergen. Als u het project als favoriet aanvinkt ontvangt u een pushnotificatie als er een nieuw bericht is geplaatst.

herinrichting Rondweg Oost N259 fase 2 situatieschets

herinrichting Rondweg Oost N259 fase 2 afrit viaduct Welberg

tekeningen rondweg oost fase overzicht

 


Publicatie 18 april 2018

Tekeing rotonde Rondweg-Oost Franseweg

Tekening Rotonde Rondweg-Oost Dinteloordseweg

Tekening Rrondweg-Oost viaduct


Publicatie 22 maart 2018

Het Startschot voor de herinrichting van de Rondweg Oost (N259) is gegeven!

Afgelopen dinsdag (20 maart) hebben wethouder Cors Zijlmans en bedrijfsleider Rob van Koeveringe van KWS infra Roosendaal/Sas van Gent het startschot gegeven voor de reconstructie van de Rondweg Steenbergen/N259.

Startsein herinrichting rondweg oost (N259)

Ontwikkeling van het plan

De herinrichting Rondweg Oost staat al langere tijd op de planning. In 2016 zijn er verschillende haal- en brengsessies geweest om samen met de inwoners tot een definitief plan te komen. In november 2016 is dit plan vastgesteld door de raad. Hierna is in 2017 eerst het gedeelte tussen Dinteloord en Steenbergen aangepakt. Nu in 2018 gaan we starten met het tweede gedeelte, de Rondweg Oost.

In 2015/2016 is de gemeente Steenbergen, samen met adviesbureau Kragten, gestart met een herinrichtingsplan voor de Rondweg Oost, voormalig de N259. Tussen de rotondes aan de Nassaulaan en de Franseweg. Tijdens een haalsessie met belanghebbenden zijn diverse mogelijkheden toegelicht en besproken. Aanwezigen en overige belanghebbenden hebben door middel van een vragenlijst wensen en voorkeuren aan kunnen geven. De ingekomen reacties zijn vervolgens verwerkt in een ontwerp voorkeursvariant, die tijdens een brengsessie in juli 2016 zijn gepresenteerd aan inwoners en belanghebbenden. De raad heeft tijdens een besluitvormende vergadering in november 2016 het plan aangenomen.

De werkzaamheden

Begin april starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rondweg Steenbergen,  voormalige de N259. De weg zal tussen de Franseweg en de Nassaulaan worden ingericht volgens de laatste richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km-weg).

De betonverharding wordt hiervoor overlaagd met asfalt. Dit houdt in dat het asfalt over de bestaande betonverharding wordt aangebracht. De twee rotondes krijgen hierbij ook een opknapbeurt. Bovendien wordt er een fietspad aangelegd aan de Steenbergse zijde, dat wordt voorzien van verlichting. Daarmee is een ontbrekende schakel in het regionaal fietsroutenetwerk opgelost. Voor de aanleg van dit fietspad is subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant in het kader van fietsstimulering en verbetering fietsveiligheid.

De reconstructie van de rondweg is gegund aan KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent. De aannemer voert de werkzaamheden uit in drie fases. De eerste fase (half mei tot eind juni) omvat het gedeelte rond de Wipstraat, de tweede fase (mei) het weggedeelte tussen Halsteren en de rotonde Franseweg en de derde fase het wegdeel van de Wipstraat tot aan de Watertoren (juli).

Omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden moet de weg een aantal keer worden afgesloten. Daarbij worden omleidingsroutes ingesteld. Ook de busdiensten van Arriva rijden indien nodig een andere route. Voor fase 1 loopt de omleiding in de directe omgeving via de Franseweg en Molenweg; voor fase 2 en 3 loopt de omleidingsroute via de A4 en N257. De afsluitingen waarbij de omleidingen via de A4 en N257 lopen, worden zoveel mogelijk in de schoolvakanties gepland zodat scholieren die met de bus reizen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Voor de start van elke nieuwe fase worden de direct omwonenden per brief geïnformeerd over de omleidingsroutes en de eventuele hinder. De andere weggebruikers worden geïnformeerd via de bekende gele verkeersborden langs de weg en de gemeentelijke websites.

Overzicht afsluitingen en omleidingen