Artikel Woonwijk Spiegelvloot

Spiegelvloot is een nieuwbouwproject in Dinteloord. Aan de Oostgroeneweg op een deel van de oude voetbalvelden wordt een ruimopgezette wijk gebouwd, met diverse woningen voor iedereen. Fase 1 is afgerond, fase 2 is in aanbouw. Fase 2 heeft de projectnaam De Pinas gekregen. De wijken (en het project) zijn vernoemd naar een verzameling van een groot aantal schepen.

Actuele informatie

De volgende  woningen worden binnenkort  opgeleverd binnen de wijk.

  • Hoeker 2 t/m 14
  • Hoeker 1 t/m 13
  • Pinas 19 t/m 31
  • Fregat 2 t/m 10

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Rondom nieuwe woningen richten we deze openbare ruimte in door trottoirs, wegen en groen aan te leggen.

Het openbaar gebied in de nieuwe wijk bestaat nu nog alleen uit bouwwegen. We gaan dit definitief inrichten. Er komen betonstraatstenen in de wegen te liggen en we leggen parkeervakken en trottoirs aan.

Planning

In week 45 start aannemingsbedrijf Wegenbouw 2000 uit Rijsbergen met het aanleggen van de openbare ruimte in opdracht van de gemeente Steenbergen. Een gedeelte van de woningen zijn in november opgeleverd.

Meer informatie

Weersomstandigheden
De openbare ruimte bestaat uit groen en bestrating. Al deze elementen komen het beste tot hun recht als we ze aanleggen bij goede weersomstandigheden. Seizoenen met veel regen en vorst zijn geen goede momenten om het openbaar gebied in te richten. De grond is te hard of te nat waardoor straten inzakken (en kuilen ontstaan) of planten kapot gaan omdat ze verdrinken. Goede weersomstandigheden zijn daarom essentieel om de omgeving zo goed mogelijk in te richten. Om deze reden leggen we het openbaar gebied aan op momenten dat het seizoen dit toelaat.

Bouwverkeer
We willen ook voorkomen dat een nieuw ingericht openbaar gebied onherstelbaar beschadigd wordt door bijvoorbeeld bouwverkeer. Daarom volgen we niet direct na de oplevering van woningen met het woonrijp maken van de straat maar wachten we eerst tot nieuwe bewoners klaar zijn met klussen.

We hanteren een aantal criteria voor het inrichten van de openbare ruimte:

  • Het uitvoeren van werkzaamheden is afhankelijk van weer, planningen en beschikbare capaciteit. Daardoor kan de planning van de uitvoering nog veranderen. Wij streven er altijd na om u hierover zo goed mogelijk te informeren.