Artikel Woonwijk Buiten de Veste fase 2 in Steenbergen

Buiten de Veste fase 2 is een nieuwe woonwijk in Steenbergen. In de wijk komen woningen voor huishoudens met zowel lage, middel als hoge inkomens. Zes projectontwikkelaars bouwen in totaal 70 koop- en 39 huurwoningen, allemaal zonder gas. De woonwijk is gelegen aan de rand van de stad Steenbergen in een groene omgeving. Dit groene karakter komt ook duidelijk naar voren in de inrichting van de woonwijk. Extra leuk is dat de leerlingen van de brede school samen met Stadlander en de gemeente invulling geven aan de groene leefruimte in het midden van de wijk, zodat dit een heerlijke ontmoetingsplaats wordt voor jong en oud.

Actuele informatie

23 januari 2019: 

De bouwplannen

  • Middeldure huurwoningen: De bouw van de 19 middeldure huurwoningen is voorspoedig verlopen. De woningen zijn in de tweede helft van april 2019 opgeleverd, en verhuurd.
  • Levensloopbestendige woningen: de 12 levensloopbestendige woningen en 4 tweekappers zijn in het najaar van 2019 opgeleverd. De bewoners zijn volop bezig met het inrichten van hun woning en de aanleg van hun voor en achtertuin.
  • Stadsboerderij: In het derde kwartaal van 2019 is de bouw van de stadsboerderij (23 appartementen) aan de Citadel gestart. Medio 2020 is de oplevering voorzien.
  • Tweekappers: In het derde kwartaal van 2019 is de bouw de 18 tweekappers aan de Waterlinie, Vesting, Lunet en Redoute gestart. De oplevering is medio 2020 voorzien.
  • Patio's: de patio's zijn verkocht.
  • Tiny houses: Omdat er een grote vraag naar kleine en goedkope duurzame huurappartementen en -studio's is, is er een prijsvraag uitgeschreven. Die is gewonnen door MBC (Modular Building Company). De woningen worden bij het bedrijf gebouwd en de plaatsinging/montage in plan Buiten de Veste is in het 3e kwartaal van 2020 te verwachten.

Buiten de Veste 2 tweekappers en levensloopbestendige woningen  Buiten de veste 2 middeldure huurwoningen   

9 april 2019:

De natuur: Ecologische verbindingszone (EVZ) Liniewal
In het afgelopen kwartaal is er veel werk en grond verzet voor de realisatie van de ecolOgische verbindingszone (EZV). Een belangrijkpunt in de EVZ is de visstoep, dit is een soort kleine steiger speciaal gemaakt voor vissers, zodat zij hier gemakkelijk terecht kunnen met hun visspullen. Deze visstoep wordt exact gebouwd op de plek waar vroeger een redoute was van de liniewal die tussen de vesting Steenbergen en Fort Henricus lag. Een redoute is een klein geheel omsloten veldschans, bedoeld als bescherming bij aanvallen van de vijand.

De werkzaamheden bij de visstoep zijn begin mei afgerond, maar toch is het eindresultaat er nog niet goed te zien. Het eindresultaat is namelijk pas echt goed te zien wanneer de begroeiing zich goed gezet heeft en de bloemen en het gras zijn uitgekomen. Het eindresultaat is compleet wanneer de fauna verbinding heeft gevonden tussen het natuurgebied ten noorden van de Oostgroeneweg en het natuurgebied en de watergangen ten zuiden van Buiten de Veste richting de Kruislandse Kreken. een mooi stukje natuur dat Buiten de Veste omzoomt en verwijst naar het vestingsverleden.

 Voortgang bouw Buiten de Veste 2 Voortgang bouw van Buiten de Veste 2

10 januari 2019: De eerste woningen in de nieuwe Steenbergse wijk Buiten de Veste 2 staan er. Aannemersbedrijf van Agtmaal bouwt samen met MorgenWonen per dag 1 woning. Wethouder Wilma Baartmans hielp op 10 januari even een handje mee op de bouw en bedankte samen met de projectontwikkelaar Luud van Ginneken de bouwers. Mooi om te zien dat de nieuwe wijk vorm krijgt en dat we in onze gemeente straks ook woningen in de middeldure huursector krijgen.

Wethouder Wilma Baartmans helpt een handje mee op de bouw 

2 Oktober 2018: Het bestemmingsplan is definitief en het gebied is inmiddels bouwrijp. Zo zijn de nieuwe straten, de riolering en elektra aangelegd. De straten zijn zogenaamde "bouwstraten", omdat er nog veel zwaar verkeer over rijdt. De eerste projectontwikkelaars zijn inmiddels gestart met het bouwen van de eerste woningen. Wilt u weten wanneer een bepaald type woning precies gebouwd wordt? Neemt u dan contact op met de projectontwikkelaar.

Wat wordt er gebouwd?

De woningen worden door verschillende projectontwikkelaars gebouwd:

Kijk voor meer informatie over de te bouwen woningen in bijgaande bijlage.

In het woningaanbod in de gemeente Steenbergen ontbreken op dit moment kleine, goedkope en duurzame huurwoningen voor één- en twee persoonshuishoudens. De gemeente hoorde van enkele inwoners dat zij specifiek op zoek zijn naar dit type woningen. Om te onderzoeken hoe groot de behoefte aan dit soort woningen is, stelden we de inwoners van gemeente Steenbergen drie vragen op steenbergen.ikpraatmee.nl. Zo kregen we een beter beeld bij de omvang van de belangstelling voor dit type huizen. 

Uit de resultaten bleek dat er inderdaad behoefte is aan dit soort woningen. Nieuwsgierig naar de resultaten van dit onderzoek? Kijk dan op http://bit.ly/2BCwmLn  Deze signalen ontvangen wij ook van marktpartijen; projectontwikkelaars en makelaars. Er is daadwerkelijk behoefte aan kleine, goedkope en duurzame huurwoningen in onze gemeente, daarom gaan we nu inzoomen op de haalbaarheid.

Planning

Oktober 2018 tot en met eind 2019: Ontwikkelaars bouwen woningen. Voor een exacte planning per woningtype verwijzen wij u door naar de projectontwikkelaar (zie hierboven).  Nadat de woningen in de tweede fase zijn gebouwd worden die straten woonrijp gemaakt. Zodra de bouw klaar is, maken we deze straten "woonrijp". Dit houdt in dat we de voetpaden, de beplanting, de parkeervakken aanleggen.

  • Vanaf nu tot 2020: voorbereidingen avontuur-ontmoetingsplaats. Dit wordt een groene omgeving in het midden van de wijk. Over de invulling is al nagedacht. Aanleg voorzien in eerste kwartaal 2020.
  • December 2019 t/m oktober 2020: Realiseren van een natte ecologische verbindingszone tussen het natuurgebied ten noorden van de Oostgroeneweg en het natuurgebied en de watergangen ten zuiden van Buiten de Veste en de Kruislandse Kreken.

Let op: Dit is een grove planning. Dit kan nog wijzigen.

Start bouw Volker Wessels en Schrijver bouwterrein 

Start bouw Volker Wessels en Schrijven

Meer informatie

De gemeente verstuurt een nieuwsbrief naar de directe omgeving om hen te informeren over de werkzaamheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan, het bouwrijp maken van het terrein en verleent de omgevingsvergunningen. Heeft u hier vragen over of over de woonwijk zelf, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Heeft u interesse in een bepaald type woning? Neemt u dan contact op met de projectontwikkelaar.