Artikel Woonwijk Buiten de Veste fase 2 in Steenbergen

Buiten de Veste fase 2 is een nieuwe woonwijk in Steenbergen. In de wijk komen woningen voor huishoudens met zowel lage, middel als hoge inkomens. Zes projectontwikkelaars bouwen in totaal 70 koop- en 39 huurwoningen, allemaal zonder gas. De woonwijk is gelegen aan de rand van de stad Steenbergen in een groene omgeving. Dit groene karakter komt ook duidelijk naar voren in de inrichting van de woonwijk. Extra leuk is dat de leerlingen van de brede school samen met Stadlander en de gemeente invulling geven aan de groene leefruimte in het midden van de wijk, zodat dit een heerlijke ontmoetingsplaats wordt voor jong en oud.

Actuele informatie

Het bestemmingsplan is definitief. De aannemer is inmiddels gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting is dit in augustus 2018 afgerond. De projectontwikkelaars starten in september 2018 met het bouwen van de eerste woningen. Wilt u weten wanneer een bepaald type woning precies gebouwd wordt? Neemt u dan contact op met de projectontwikkelaar.

Wat wordt er gebouwd?

De woningen worden door verschillende projectontwikkelaars gebouwd:

Kijk voor meer informatie over de te bouwen woningen in bijgaande bijlage.

* Woningcorporatie Stadlander heeft besloten om geen tijdelijke studio's te bouwen in Buiten de Veste 2.  De gemeente Steenbergen vindt dit jammer. Juist dit specifieke woontype, kleine goedkope en duurzame studio's voor één- en tweepersoonshuishoudens, mist ze in het totale woningaanbod in Steenbergen, zowel in de koop- als huursector. Omdat meerdere inwoners specifiek naar deze type woningen vragen en uitkijken, wil de gemeente nagaan of en hoe groot die behoefte is. Vanaf donderdag kunt u daarom over dit onderwerp meepraten via de website steenbergen.ikpraatmee.nl. Wilt u ook meepraten over dit of andere onderwerpen die spelen in de gemeente? Meldt u zich dan nu alvast aan via www.steenbergen.ikpraatmee.nl.

Meer informatie over het besluit van Stadlander leest u op http://bit.ly/2NzC6rN.

Planning

  • Mei  tot en met augustus 2018: Bouwrijp maken van het terrein. De aannemer legt de nieuwe straten, de riolering en elektra aan. De straten die worden aangelegd, zijn zogenaamde "bouwstraten", omdat er nog veel zwaar verkeer over rijdt.
  • In juli/augustus 2018 wordt de straat Bastion woonrijp gemaakt. Dit houdt in dat de voetpaden, de beplanting, de parkeervakken worden aangelegd.
  • Oktober 2018 tot en met eind 2019: Ontwikkelaars bouwen woningen. Voor een exacte planning per woningtype verwijzen wij u door naar de projectontwikkelaar (zie hierboven).  Nadat de woningen in de tweede fase zijn gebouwd worden die straten woonrijp gemaakt. Zodra de bouw klaar is, maken we deze straten "woonrijp". Dit houdt in dat we de voetpaden, de beplanting, de parkeervakken aanleggen.
  • Vanaf nu tot 2020: voorbereidingen avontuur-ontmoetingsplaats. Dit wordt een groene omgeving in het midden van de wijk. Over de invulling is al nagedacht. Aanleg voorzien in eerste kwartaal 2020.
  • December 2019 t/m oktober 2020: Realiseren van een natte ecologische verbindingszone tussen het natuurgebied ten noorden van de Oostgroeneweg en het natuurgebied en de watergangen ten zuiden van Buiten de Veste en de Kruislandse Kreken.

Let op: Dit is een grove planning. Dit kan nog wijzigen.

Meer informatie

De gemeente verstuurt een nieuwsbrief naar de directe omgeving om hen te informeren over de werkzaamheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan, het bouwrijp maken van het terrein en verleent de omgevingsvergunningen. Heeft u hier vragen over of over de woonwijk zelf, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Heeft u interesse in een bepaald type woning? Neemt u dan contact op met de projectontwikkelaar.