Artikel Pension arbeidsmigranten in Dinteloord

Flex Employment heeft een plan om huisvesting te realiseren voor ongeveer 250 arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg. De gemeente Steenbergen heeft in 2017 al aangegeven hier in principe aan mee te werken, als Flex Employment een haalbaar en goed plan maakt. De gemeente toetst zo'n plan altijd aan wet- en regelgeving en weegt belangen van de inwoners en omgeving hierin mee.

Actuele informatie

  • Januari / februari 2019: Op 30 januari 2019 en 19 februari 2019 is er een tweede informatiebijeenkomst geweest. Inwoners konden in gesprek gaan met de gemeente, de initiatiefnemer en de Dorpsraad over het plan en de uitkomsten van de eerste inloopavond.
  • September 2018: Op 19 september 2018 was er een eerste informatieavond over het plan. Ongeveer 60 personen hebben deze avond bezocht. We hebben verschillende reacties ontvangen. Het gaat hierbij om reacties over het plan aan de Noordlangeweg, maar ook over de huisvesting van arbeidsmigranten in het algemeen. We hebben alle reacties opgeschreven. In de nieuwsbrief van december 2018 hebben we hier antwoord op gegeven. Inmiddels zijn de nieuwe vragen toegevoegd en de antwoorden geactualiseerd.

We hebben de vragen die werden gesteld tijdens de bijeenkomsten op een rijtje gezet en beantwoord. Inmiddels zijn de nieuwe vragen toegevoegd en de antwoorden geactualiseerd. De vragen zijn ingedeeld in twee onderwerpen en worden geactualiseerd als er nieuwe informatie is:

  1. Vragen over plannen pension voor arbeidsmigranten Dinteloord
  2. Vragen over beleid rondom arbeidsmigratie

Wat wordt er gebouwd?

Flex Employment wil een pension realiseren voor ongeveer 250 arbeidsmigranten in verschillende gebouwen aan de Noordlangeweg.

Planning

  • Het planproces ligt voorlopig stil tot en met 15 april 2019. De afgelopen periode is gebleken dat de provincie mogelijk toch meer ruimte kan bieden voor de realisatie van bijvoorbeeld pensions voor arbeidsmigranten, ook buiten de kernen. Ook organiseert de gemeenteraad op 15 april 2019 een rondetafelgesprek over de gemeentelijke opgave "arbeidsmigratie". Dit gebeurt in verband met het vernieuwen van het gemeentelijke beleid. Gezien bovenstaande ontwikkelingen hebben wij besloten om het planproces voor het initiatief van Flex-Employment voorlopig en in ieder geval tot en met 15 april 2019 stil te leggen. Na deze datum informeren wij u over het vervolg.
  • 15 april 2019: rondetafelgesprek over arbeidsmigratie, georganiseerd door de gemeenteraad Steenbergen. Kijk voor meer informatie op raad.gemeente-steenbergen.nl.

Meer informatie

Flexemployment en de gemeente versturen, zodra er nieuws is, een digitale nieuwsbrief rond. Mocht u deze nog niet krijgen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@flex-employment.nl. U vindt de meest actuele informatie over dit project ook op deze webpagina. Heeft u in de tussentijd vragen? Voor vragen over de plannen, kunt u contact opnemen met Tamara Klop van Flex-Employment via info@flex-empoyment.nl. Heeft u vragen over het nieuw op te stellen beleid voor arbeidsmigranten? Of over het proces rondom het plan van Flexemployment? Dan kunt u deze stellen via 14 0167 of info@gemeente-steenbergen.nl.

Situatieschets arbeidsmigrantenhuisvesting Dinteloord