Artikel Pension arbeidsmigranten in Dinteloord

Flex Employment heeft een plan om huisvesting te realiseren voor ongeveer 250 arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg. De gemeente Steenbergen heeft in 2017 al aangegeven hier in principe aan mee te werken, als Flex Employment een haalbaar en goed plan maakt. De gemeente toetst zo'n plan altijd aan wet- en regelgeving en weegt belangen van de inwoners en omgeving hierin mee.

Actuele informatie

Ongeveer 60 personen hebben de inloopavond op 19 september 2018 bezocht. We hebben verschillende reacties ontvangen. Het gaat hierbij om reacties over het plan aan de Noordlangeweg, maar ook over de huisvesting van arbeidsmigranten in het algemeen. We hebben alle reacties opgeschreven en gaan hiermee aan de slag.

Op 20 november 2018 hebben wij (Flex Employment en gemeente Steenbergen) een overleg met de Dorpsraad Dinteloord. Wij bespreken tijdens dit overleg de reacties die wij tijdens de inloopavond gekregen hebben. Ook bekijken we hoe wij hiermee om gaan. Zo denken we er op dit moment over na om een begeleidingsgroep op te starten. We koppelen dit alles uiteraard nog terug.

Wat wordt er gebouwd?

Flex Employment wil een pension realiseren voor ongeveer 250 arbeidsmigranten in verschillende gebouwen aan de Noordlangeweg.

Planning

Op basis van de reacties past Flex Employment de plannen aan. Als dit alles zover uitgewerkt, getoetst en akkoord is, brengt de gemeente een ontwerp bestemmingsplan in procedure. Naar verwachting is dit in maart 2019.

Gemeente stelt nieuw beleid voor arbeidsmigranten op

De gemeente gaat nieuw beleid opstellen voor de arbeidsmigranten. Dit loopt tegelijkertijd met dit pensionproject, vandaar dat wij u hiervan op de hoogte stellen. Veel arbeidsmigranten wonen nu in de woonwijken. Wij ontvangen soms vragen of klachten van inwoners. Onderling contact is dan lastig omdat taal en een ander leefritme een barrière kunnen zijn. Tegelijkertijd hebben we de arbeidsmigranten hard nodig voor de bedrijven in Steenbergen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat de arbeidsmigranten goed behandeld worden en goed kunnen wonen. Daarom stellen we nieuw beleid op. De gemeente wil met het beleid niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat zij voorbereid is op de toekomst. Zo moeten we goede afspraken maken over wonen in woonwijken, integratie, toezicht en handhaving. Ook moeten we goede voorzieningen kunnen bieden voor grotere groepen. De gemeente richt zich zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen, in grote gebouwen, zoals Stella Maris en in de toekomst in het pension in Dinteloord, als arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in een woning in de gemeente vestigen.

Meer informatie

Flexemployment en de gemeente versturen, zodra er nieuws is, een digitale nieuwsbrief rond. Mocht u deze nog niet krijgen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@flex-employment. U vindt de nieuwsbrief ook op deze webpagina (rechtsboven bij downloads). Heeft u in de tussentijd vragen? Voor vragen over de plannen, kunt u contact opnemen met Tamara Klop van Flex-Employment via info@flex-empoyment.nl. Heeft u vragen over het nieuw op te stellen beleid voor arbeidsmigranten? Of over het plan van Flexemployment? Dan kunt u deze stellen via 14 0167 of info@gemeente-steenbergen.nl.

Situatieschets arbeidsmigrantenhuisvesting Dinteloord