gemeente Steenbergen | Groeninrichting nieuwbouwwijk Pinas

Artikel Groeninrichting nieuwbouwwijk Pinas

In 2022 wordt de bouw van de laatste fase van nieuwbouwwijk de Pinas in Dinteloord afgerond. Aansluitend op de bouw richten we de wijk civieltechnisch in. Dit betekent de inrichting van straten, parkeervakken en trottoirs. Na deze werkzaamheden planten we het groen in de wijk. Dit gebeurt tijdens het volgende plantseizoen. Het plantseizoen vindt plaats van november tot en met april. Binnen de gemeente proberen wij de inrichting zoveel mogelijk met de (toekomstige) bewoners af te stemmen, zodat we een breed gedragen inrichting krijgen waar de inwoners van de nieuwe wijk prettig kunnen wonen.

Het ontwerp

Het concept ontwerp kunt u inzien via de downloads op deze pagina. In het ontwerp is de inrichting van de gehele wijk meegenomen. Het gaat hier om meerdere fases van het bouwproject. Het is mogelijk dat de aanleg van het groen in verschillende fases (en dus over verschillende periodes) wordt aangelegd. We hebben er desalniettemin voor gekozen alle fases op te nemen in één ontwerp om zo een compleet geheel te laten zien.

Praat mee 

Alle (toekomstige) bewoners binnen het gebied hebben een brief ontvangen waarin zij gevraagd worden mee te denken over de inrichting van het groen in hun wijk. Zij hebben de mogelijkheid te reageren op het ontwerp wat te vinden is in de downloads. Het is dan ook goed mogelijk dat het ontwerp nog aangepast gaat worden aan de hand van de wensen en ideeën van de (toekomstige) bewoners.

Tip: door in te zoomen op de afbeelding kunt u het ontwerp beter inzien.