gemeente Steenbergen | Groeninrichting nieuwbouwwijk Pinas

Artikel Groeninrichting nieuwbouwwijk Pinas

In 2022 is de bouw van de laatste fase van nieuwbouwwijk de Pinas in Dinteloord afgerond. Aansluitend op de bouw richten we de wijk civieltechnisch in. Dit betekent de inrichting van straten, parkeervakken en trottoirs. Na deze werkzaamheden planten we het groen in de wijk. Binnen de gemeente proberen wij de inrichting zoveel mogelijk met de (toekomstige) bewoners af te stemmen, zodat we een breed gedragen inrichting krijgen waar de inwoners van de nieuwe wijk prettig kunnen wonen.

Update december 2022

Alle (toekomstige) bewoners binnen het gebied hebben een brief ontvangen waarin zij gevraagd worden mee te denken over de inrichting van het groen in hun wijk. Daar bleken er nog veel vragen te zijn op het gebied van verkeer/parkeren. Destijds is besloten eerst deze vragen te onderzoeken voordat het groenplan verder wordt opgepakt.

Inmiddels zijn we deze fase voorbij en gaan we de voorbereidingen van het groenplan verder oppakken. Naast de vragen over het verkeer/parkeren hebben we ook een aantal vragen over het groen gekregen. De beantwoording van deze vragen zijn meegenomen in de bewonersbrief aan de direct omwonenden. De belangrijkste punten die hierbij aan bod kwamen zijn:

  • Speelvoorzieningen;
  • Voorzieningen voor hondenbezitters (zakjes en prullenbakken);
  • Bomen in de Barkas;
  • Functie grote grasveld aan het einde van de doodlopende straten Fregat en boeier.

Planning

Nu de bouwwerkzaamheden zijn afgerond worden de laatste straten vanaf komend voorjaar woonrijp gemaakt. Hierbij wordt de bestrating van de rijbaan definitief gemaakt en worden er diverse plateaus aangelegd. Het heeft de voorkeur de groene inrichting op te pakken nadat alle civiele werkzaamheden zijn afgerond. Helaas was het niet mogelijk de civiele werkzaamheden af te ronden voor het einde van het plantseizoen. Aangezien veel huizen alweer lange tijd zijn opgeleverd, is besloten de groenvakken nu al op te pakken zodat we niet nog een jaar hoeven te wachten.

De gemeente Steenbergen gaat nu de laatste wijzigingen doorvoeren in het ontwerp. De werkzaamheden worden uiterlijk in april afgerond. Zodra er een gedetailleerde planning beschikbaar is, wordt deze hier gedeeld.