gemeente Steenbergen | Bestemmingsplannen

Artikel Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is simpel gezegd het gemeentelijk plan dat aangeeft wat waar mag. Bijvoorbeeld of u ergens een bedrijf mag beginnen. Of hoe hoog en breed en diep u uw huis mag bouwen. Bestemmingsplannen kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl Hier kunt u zien welke regels voor een perceel gelden.

Wanneer de wens bestaat iets te doen wat het bestemmingsplan niet toelaat, dan wordt er gekeken of het plan past in het gemeentelijk beleid. Als de gemeente medewerking geeft, dan worden er tal van onderzoeken uitgevoerd die moeten uitwijzen of het plan voldoet aan eisen van milieu, verkeer, duurzaamheid, veiligheid, natuur, erfgoed, infrastructuur en wat dit voor de omgeving betekent.

Vervolgens worden alle onderzoeken in een ontwerp bestemmingsplan gebundeld en dat wordt bekend gemaakt via het huis-aan-huisblad en de Staatscourant. Wie het er niet mee eens is kan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan een besluit. Wie het niet met dat besluit eens is, kan beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft u vragen over bestemmingsplannen? Neem dan contact op met gemeente Steenbergen.
Telefoon: 14 0167 (vraag naar medewerkers taakveld Ruimte, Wonen, Gebiedsontwikkeling)
E-mail: info@gemeente-steenbergen.nl