Artikel Toelichtingsfolder aanslagbiljet

In de toelichtingsfolder vindt u informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Op pagina 1 leggen wij uit waarom u afvalstoffenheffing en rioolheffing betaald en hoeveel deze heffingen bedragen.

Op pagina 2 leggen wij uit waarom u hondenbelasting en forensenbelasting betaald. Ook vindt u op pagina 2 informatie over de WOZ-waarde. Hier vindt u antwoord op de vragen 'wat is de WOZ-waarde?',  'hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?' 'Waar kan ik mijn taxatieverslag inzien?' 'Ik ben het niet eens met mijn WOZ-waarde,wat kan ik doen?' en wat u kunt doen als u bent benaderd door een commercieel bureau en/of makelaar.

Op pagina 3 vindt u informatie over onroerende-zaakbelasting. U leest hier het antwoord op de vragen 'Waarom betaal ik onroerende-zaakbelasting (OZB)?' 'Hoe bepaalt de gemeente mijn aanslag OZB?' en 'Wijzigt de aanslag OZB bij verkoop van mijn pand?'

Op pagina 4 vindt u antwoorden op de vragen:

  • Waarom kan ik de aanslag niet bekijken als ik inlog op mijn DigiD?
  • Er verandert iets in 2018. Wat betekent dit voor mijn aanslag?
  • Er klopt iets niet. Wat kan ik doen?
  • Hoe kan ik officieel bezwaar maken?
  • Wat als ik mijn aanslag niet kan betalen?