Artikel Gemeentelijke belastingen en heffingen

U betaalt belastingen om Steenbergen leefbaar en veilig te houden. De gemeente gebruikt daarvoor onder andere de opbrengst van gemeentelijke belastingen. De opbrengst hiervan is voor het verbeteren van allerlei publieke voorzieningen en voor veiligheid. Ook om het wonen plezieriger te maken en economische groei te bevorderen. U ontvangt elk jaar eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Meest gestelde vragen en meer informatie:

 • Aanslag gemeentelijke heffingen
  Waar kan ik mijn aanslag bekijken?
  U kunt uw aanslag gemeentelijke heffingen bekijken in het WOZ-loket. Log in met DigiD.
 • Afvalstoffenheffing
  Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. Meer informatie over de afvalstoffenheffing.
 • Automatische incasso
  Wilt u de belasting in 10 termijnen betalen? Vraag dan een machtiging aan.
 • Forensenbelasting
  Waarom betaal ik forensenbelasting?

  Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe. Meer informatie over forensenbelasting.
 • Hondenbelasting
  Waarom betaal ik hondenbelasting?

  Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. Meer informatie over de hondenbelasting.
 • Kwijtschelding
  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Meer informatie over kwijtschelding.
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  Waarom betaal ik onroerende-zaakbelasting (OZB)

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Meer informatie over de OZB.
 • Rioolheffing betalen
  Waarom betaal ik rioolheffing?
  Gebruikers van woningen en niet-woningen betalen rioolheffing. Meer informatie over rioolheffing betalen.
 • Toeristenbelasting
  Waarom betaal ik toeristenbelasting?

  Biedt u plek aan toeristen om te overnachten? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente. Meer informatie over toeristenbelasting.
 • WOZ
  Elk jaar wordt de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken) van onroerende zaken vastgesteld. Zoals woningen en bedrijfspanden. De WOZ-waarde geeft aan wat een pand zou hebben opgebracht als het was verkocht op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de zogenaamde peildatum. Met de WOZ-waarde worden de onroerendezaakbelastingen (OZB) bepaald.
  Wijziging WOZ voor een rijwoning, tussenwoning, eindwoning of hoekwoning?
  Heeft u een rijwoning, tussenwoning, eindwoning of hoekwoning? Dan bepalen wij de WOZ-waarde vanaf dit jaar aan de hand van het aantal vierkante meters (m2). Voorheen gebeurde dit aan de hand van het aantal kubieke meters (m3). Door deze wijziging kan uw WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar afwijken. De komende jaren voeren we deze wijziging ook door bij alle andere woningtypen. Dit is een landelijke ontwikkeling.
  Voor het omzetten van m3 naar m2 zijn o.a. luchtfoto's en bouwtekeningen geraadpleegd. Hierbij zijn in enkele gevallen ook (vergunningsvrije) onderdelen geconstateerd die bij de gemeente nog niet bekend waren. Zoals bijvoorbeeld een aanbouw, overkapping, zonnepanelen of een dakkapel. Omdat deze onderdelen wel een waarde hebben kan dit voor een hogere WOZ-waarde zorgen. Wilt u weten of er bij u veranderingen zijn geweest in de onderdelen? Raadpleeg dan het taxatieverslag. In het WOZ-loket staan ook de taxatieverslagen van voorgaande jaren.
  Waar kan ik mijn taxatieverslag inzien?
  U kunt in het WOZ-loket het taxatieverslag gratis raadplegen. Log in op het WOZ-Loket met uw DigiD.
  Ik ben het niet eens met mijn WOZ-waarde, wat doe ik?
  U neemt binnen 6 weken na de datum op uw aanslagbiljet contact op met onze taxateur. U vertelt waarom u denkt dat uw WOZ-waarde niet klopt. Tijdens dit gesprek doet de taxateur een snelle controle (quickscan) op uw WOZ-waarde. Als blijkt dat de die inderdaad niet klopt, passen wij deze aan zonder dat u officieel bezwaar hoeft te maken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie over bezwaar WOZ waarde.