gemeente Steenbergen | Gemeentelijke belastingen en heffingen

Artikel Gemeentelijke belastingen en heffingen

U betaalt belastingen om Steenbergen leefbaar en veilig te houden. De gemeente gebruikt daarvoor onder andere de opbrengst van gemeentelijke belastingen. De opbrengst hiervan is voor het verbeteren van allerlei publieke voorzieningen en voor veiligheid. Ook om het wonen plezieriger te maken en economische groei te bevorderen. U ontvangt elk jaar eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Meer informatie:

Aanslag gemeentelijke heffingen

U kunt uw aanslag gemeentelijke heffingen bekijken in het WOZ-loket. Log in met DigiD of eHerkenning.

Afvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. Meer informatie over de afvalstoffenheffing.

Automatische incasso

Wilt u de belasting in 10 termijnen betalen? Vraag dan een machtiging aan.

Forensenbelasting

Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe. Meer informatie over forensenbelasting.

Hondenbelasting

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 ingestemd met het afschaffen van de hondenbelasting voor de gemeente Steenbergen. Meer informatie over de hondenbelasting.

Kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Meer informatie over kwijtschelding.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Meer informatie over de OZB.

Rioolheffing

Eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen betalen rioolheffing. Meer informatie over rioolheffing.

Toeristenbelasting

Biedt u plek aan toeristen of arbeidsmigranten om te overnachten? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente. Meer informatie over toeristenbelasting.

WOZ Taxatieverslag

U kunt in het WOZ-loket het taxatieverslag gratis raadplegen. Log in op het WOZ-Loket met uw DigiD of eHerkenning.

WOZ Waarde

Elk jaar wordt de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken) van onroerende zaken vastgesteld. Zoals woningen en bedrijfspanden. De WOZ-waarde geeft aan wat een pand zou hebben opgebracht als het was verkocht op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de zogenaamde peildatum. Met de WOZ-waarde worden de onroerendezaakbelastingen (OZB) bepaald. Lees meer over de WOZ waarde.