Artikel Behoud Gummaruskerkgebouw

Wanneer je onze gemeente binnenrijdt zie je hem haast gelijk: de Gummaruskerk. Een prachtig gebouw beeldbepalend voor de gemeente Steenbergen. Nu een kerk, de parochie is ook de eigenaar, voor erediensten. De onderhoudskosten zijn te hoog om zo verder te gaan, er zal iets moeten gebeuren. De gemeente Steenbergen wil zich samen met de eigenaar sterk maken voor het behoud van het Gummaruskerkgebouw.

Het Gummaruskerkgebouw is een gebouw met waarde en betekenis voor de hele gemeenschap. Het is een belangrijk deel van de identiteit van Steenbergen.

Actuele informatie

Gepubliceerd op 24-04-2019

Op Koningsdag houdt de projectgroep een open dag in de kerk. Op 27 april kunt u binnenlopen met al uw vragen en ideeën. Ook worden er rondleidingen gegeven, is er een knutselhoek voor kinderen en kunt u genieten van koffie of thee met een heerlijk oranje gebakje. Zien we u zaterdag?

Gepubliceerd op 28-03-2019

We gaan aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek. Wat kunnen we met het gebouw, wat is nodig en wat is haalbaar? Wat moeten we doen om dit gebouw te kunnen behouden?

Dit onderzoek geeft richting aan een herbestemming voor het kerkgebouw. Een herbestemming waarbij het gebouw een prominente rol kan spelen in onze gemeenschap, maar ook daarbuiten.

Samen

Dit doen we niet alleen. We gaan samen met de gemeente, de parochie en het Bisdom van Breda en de Werkgroep Behoud Gummarus aan de slag. Samen vormen zij een stuurgroep. Er is ook een projectgroep actief, zij adviseren de stuurgroep en doen de voorbereidende werkzaamheden voor het onderzoek. De projectgroep bestaat uit betrokken leden vanuit de gemeenschap. Graag betrekken we ook u bij dit project, volg de ontwikkelingen via de blog van de projectleden.

De samenwerking is herkenbaar via het volgende logo

Logo behoud Gummarus

Vertegenwoordigers van diverse stakeholders zijn betrokken in klankbordgroep. Dit een klankbordgroep die, tijdens het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek, adviezen kan geven.

Volg je ons?

Graag werken we samen aan de toekomst van de Gummarus. We vertellen je wat wij doen om het gebouw te behouden. En wat voor rol jij daar in kan spelen. We informeren je middels een blog en stellen je af en toe vragen via social media, om ook jouw mening te horen. Interesse? Wil je meer weten? Of meehelpen? Laat het ons weten via info@gemeente-steenbergen.nl en/of bezoek regelmatig deze projectpagina om op de hoogte te blijven.