Artikel Waarom Omgekeerd Inzamelen?

Arm met grijze afvalzak en klikos op straat

In de gemeente Steenbergen willen we graag in 2020 maximaal nog maar 100 kilo restafval per inwoner hebben en dat 75 procent van ons afval gescheiden wordt ingezameld. Dat is de landelijke inzet op het gebied van afval en die ondersteunen wij van harte. Daarom wordt begin april 2018 een nieuwe methode van afvalinzameling ingevoerd: Omgekeerd Inzamelen.

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen betekent dat niet meer het inzamelen van afval centraal staat, maar het inzamelen van grondstoffen. Goed scheiden wordt nóg belangrijker en grondstoffen, zoals GFT (groente fruit en tuinafval), OPK (oud papier en karton) en PD (plastic verpakkingsafval en drankenkartons) worden aan huis of vlak bij huis opgehaald. Het restafval moet straks bijna iedereen naar een ondergrondse container brengen.

Waarom deze verandering?

Met de huidige manier van inzamelen wordt ongeveer 63 procent van al het afval in de gemeente Steenbergen gescheiden en vervolgens hergebruikt. Op zich is 63 procent al heel wat, maar dat betekent wel dat nog altijd 37 procent van al het afval wordt verbrand als restafval. Een groot deel van wat nog in het restafval zit, blijkt uit nog herbruikbare grondstoffen te bestaan (GFT, OPK, PD, glas, textiel etcetera). Door invoeren van Omgekeerd Inzamelen willen we als gemeente de omslag van afval naar grondstof maken.

Vragen?

Op de pagina veelgestelde vragen vindt u meer informatie.