Artikel Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Wat is omgekeerd inzamelen?
  Omgekeerd inzamelen betekent dat herbruikbare grondstoffen aan huis worden ingezameld, terwijl bewoners restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk brengen. GFT-afval en oud papier (OPK) worden net als altijd aan huis opgehaald in containers . Nieuw is dat  de afvalstroom Plastic verpakkingsafval en Drankenkartons (PD-afval)  aan huis wordt opgehaald. Hier heeft u ook een een minicontainer (240liter) voor. Bewoners van hoogbouw en appartementen brengen oud papier en PD naar een nabijgelegen milieuparkje of naar een verzamelcontainer in het gebouw. Glas en textiel kunt u gewoon blijven inleveren in de gebruikelijke glas- en textielcontainers.
 • Waarom voert de gemeente omgekeerd inzamelen in, we scheiden het afval toch al?
  Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van ons restafval toch nog steeds bestaat uit papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons en GFT-afval. Deze materialen kunnen heel goed hergebruikt worden. De hoeveelheid restafval die daarna nog overblijft is heel klein. Als gemeente hebben we de ambitie om het afval nóg beter te scheiden en hierdoor minder restafval over te houden.
  In 2017 zamelden we in de gemeente Steenbergen nog bijna 232 kilo restafval per inwoner in. Onze ambitie en die van de Rijksoverheid is om dit te verminderen tot 100 kilogram per inwoner. We zijn er dus nog niet. Met Omgekeerd Inzamelen hopen we de hoeveelheid restafval te verminderen.
 • Waarom wordt niet gewoon alles bij elkaar ingezameld en ergens centraal gescheiden?
  Dat heeft verschillende redenen. De eerste is dat niet alle afvalstromen even goed gescheiden kunnen worden als ze samen worden ingezameld. Een tweede reden is dat afval dat wordt nagescheiden, niet altijd van goede kwaliteit is. Zo kan keukenafval dat wordt nagescheiden niet tot compost worden verwerkt vanwege vervuiling uit de rest van het afval.
 • Moet ik ook apart gaan betalen voor mijn restafval?
  Nee, vooralsnog wordt geen systeem ingevoerd waarbij u apart moet betalen voor restafval.
 • Wordt grof huishoudelijk afval (Big bag) nog steeds op afroep opgehaald?
  Ja, dat blijft hetzelfde.

Ondergrondse containers

  • Waar komen de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval?
   In een groot deel van de gemeente Steenbergen staan ondergrondse containers voor restafval. Hier kunt u per kern zien waar de ondergrondse containers komen te staan. Kijk ook op de gehele gemeente op kaart. U kunt op de locatieballonnetje klikken voor meer informatie.
  • Ik woon in een appartement, moet ik ook gebruik gaan maken van ondergrondse verzamelcontainers?
   Ja, ook u gaat gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers.
  • Ik woon in het buitengebied, moet ik ook gebruik gaan maken van ondergrondse verzamelcontainers?
   We proberen zoveel mogelijk huishoudens gebruik te laten maken van ondergrondse containers. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde container te groot is, krijgt u een vierde container voor restafval. Deze wordt eenmaal in de vier weken geleegd. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of, en zo ja van welke, u gebruik wilt maken van een ondergrondse container.
  • Hoe werken de ondergrondse containers?
   Met een speciaal pasje kunt u uw restafval in een van de ondergrondse containers werpen. U houdt de pas tegen de lezer op de ondergrondse container waarna de inwerptrommel wordt ontgrendeld en u een zak restafval in de container kunt doen.
  • Past er een gewone vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval?
   Nee. Een standaard grijze of zwarte vuilniszak heeft een inhoud van 60 liter. De inwerpopening van de ondergrondse container is 40 liter. Een pedaalemmerzak van maximaal 40 liter past wel.
  • Ik wil graag mijn restafval naar een andere ondergrondse container brengen. Kan dat?
   Ja, dat kan. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl  met daarin uw naam, adres, de containernummers die u nu kunt gebruiken en het containernummer/locatie waar u gebruik van wilt maken.
  • Ik heb nog geen afvalpas
   Als u nog geen afvalpas heeft, kunt u er een aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar  info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres. De pas wordt na enkele dagen aan u opgestuurd.
  • Mijn afvalpas doet het niet
   Het lukt niet om met uw afvalpas de ondergrondse container te openen? Controleer dan eerst of het gaat om een container waarvan het nummer aan uw pas is gekoppeld. U kunt hier per kern zien waar de ondergrondse containers komen te staan en wat nummers van de containers zijn. Kijk ook op de gehele gemeente op kaart.
   Controleer ook of u de pas goed tegen de lezer op de container aan gehouden? Als de container na deze controles niet opengaat dan leest u op de container de melding "onbekende pas". Stuur in dit geval een mailtje naar  info@gemeente-steenbergen.nl  met daarin uw naam en adres en het verzoek voor een nieuwe afvalpas.  Een nieuwe pas wordt na enkele dagen aan u opgestuurd.
  • Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn afvalpas meenemen naar mijn nieuwe adres?
   Nee, de afvalpas hoort bij de woning. Met de pas kunt u afval inwerpen in twee ondergrondse containerlocaties bij u in de buurt. Als u verhuist kunt u met de pas dus geen andere containers gebruiken. Wij vragen u de afvalpas achter te laten in de oude woning.
  • Ik ben verhuisd. In mijn nieuwe woning ligt geen afvalpas.
   U kunt een nieuwe afvalpas aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar  info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres en het verzoek voor een nieuwe pas in verband met uw verhuizing. De pas wordt na enkele dagen aan u opgestuurd.

 Minicontainers (in de volksmond kliko's)

  • in principe heeft iedereen de beschikking over 3 minicontainers
   De papiercontainer blijft zoals hij is (240 liter minicontainer), aangezien deze nog maar een paar jaar oud is. De GFT-containers zijn vervangen. De grootte van deze minicontainer blijft hetzelfde, 140 of 240 liter. De restafvalcontainers zijn vervangen door een minicontainer voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD). Deze afvalsoort neemt  veel volume in, we stellen daarvoor een 240 liter minicontainer ter beschikking.
  • Ik heb nog niet de goede container(s) voor gft of PD of restafval gekregen. Wanneer krijg ik deze ?
   Half april komt er een extra containerronde. Hierin worden de containers geplaatst of geruild of opgehaald bij de adressen waarbij in de eerste ronde iets mis is gegaan. Iedereen die in deze extra ronde is ingepland, krijgt hier in week 14, 15 of 16 persoonlijk bericht over.
  • Kan ik een grotere of kleinere gft container krijgen?
   Dat kan alleen als u kort geleden verhuisd bent. U dient binnen 4 weken na de verhuizing het verzoek voor een grotere of kleinere container aan ons door te geven via info@gemeente-steenbergen.nl.
  • Ik woon in het buitengebied. Kan ik een kleinere restafvalcontainer krijgen?
   Alleen inwoners van het buitengebied of bij woningen in lintbebouwing wordt het restafval eens in de 4 weken aan huis ingezameld. In principe wordt hiervoor een container van 240 liter gebruikt. Zo heeft u voldoende ruimte om uw restafval in kwijt te kunnen. Mocht u toch een container van 140 liter willen, stuur dan een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl en vermeldt daarin uw adres, het verzoek voor een kleinere restafvalcontainer, uw mailadres en uw telefoonnummer.
  • Ik heb geen PD container;
   Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres, mail-adres, telefoonnummer en het verzoek voor een PD-container.
  • Ik heb geen papiercontainer;
   Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres, mail-adres, telefoonnummer en het verzoek voor een papiercontainer.
  • Ik heb geen GFT-container;
   Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres, mail-adres, telefoonnummer en het verzoek voor een GFT-container.
  • Kan ik mijn papiercontainer inleveren?
   Nee, u kunt uw papiercontainer niet inleveren.
  • Kan ik mijn PD container inleveren?
   Nee, u kunt uw plastic- en drankenkartoncontainer niet inleveren.
  • Blijft de mogelijkheid tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing bestaan?
   Ja, deze mogelijkheid blijft bestaan.
  • Ik heb een grote tuin en daardoor veel gft-afval. Kan ik een extra minicontainer voor gft krijgen?
   Ja, dat kan. Daar zijn wel -net als nu ook al het geval is- extra kosten aan verbonden. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.
  • Kan ik een extra minicontainer voor OPK (oud papier en karton) krijgen?
   Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.
  • Kan ik een extra minicontainer voor PD (plastic verpakkingsafval en drankkartons) krijgen?
   Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.
  • Wanneer worden mijn containers voor GFT-afval, PD (plastic verpakkingsafval en drankenkartons) en oud papier geleegd?
   Raadpleeg hiervoor de folder met nieuwe inzamelroutes. Deze heeft u eind maart in uw brievenbus gekregen.
  • Hoe vaak worden mijn containers geleegd?
   De GFT-container en de PD-container worden elk eens per 2 weken geleegd.
  • De papiercontainer wordt eens per 4 weken geleegd.
   De restafvalcontainer (in het buitengebied en bij lintbebouwing) wordt eens per 4 weken geleegd.
  • Mogen grijze /zwarte vuilniszakken in de container voor PD (plastic verpakkingsafval en drankenkartons)?
   Liever niet. Als u PD thuis verzamelt in een grijze of zwarte vuilniszak en deze zak in de PD-container doet, dan geeft dat problemen bij het sorteren van de verpakkingen. Het sorteerbedrijf gaat er dan van uit dat er restafval zit in de grijze of zwarte vuilniszak. Deze zak moet dan met de hand wordt geopend en gesorteerd. Dit kost veel tijd. Wij vragen u dus om ofwel het PD los (zonder zak) in de PD-container te doen, ofwel een afvalzak van een andere (lichte) kleur te gebruiken.
  • Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn containers meenemen naar mijn nieuwe adres?
   Nee, de containers horen bij de woning.
  • Ik ben verhuisd. Bij mijn nieuwe woning staan geen containers voor GFT, PD (plastic verpakkingen en drankenkartons) of papier.
   U kunt een nieuwe containers aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres. Geef daarbij duidelijk aan over welke containers u zou willen gebruiken. De containers wordt na enkele dagen bij u thuis gebracht.

Scheiden van grondstoffen

 • Wat betekent het scheiden van grondstoffen?
  Onder afvalscheiding wordt verstaan het apart houden en aanbieden/wegbrengen van herbruikbare grondstoffen, zoals GFT, oud papier, PD, textiel, glas en gescheiden grof huishoudelijk afval zoals bijvoorbeeld hout en gips.
 • Hoe kan ik mijn afval thuis sorteren?
  Alle laagbouwwoningen hebben drie minicontainers voor GFT, oud papier en PD (plastic verpakkingen en drankkartons) hebben. De GFT- en PD-container worden om en om wekelijks geleegd. Oud papier wordt elke maand opgehaald. De inzameldata vindt u op de nieuwe afvalkalender die u eind maart in de bus heeft gekregen
  Bij hoogbouw (flats, appartementencomplexen ed) gaan we per locatie bekijken hoe we het beste grondstoffen kunnen inzamelen, bijvoorbeeld via de milieuparkjes bij winkelcentra of met inzamelcontainers in het gebouw. Ook start er in de hoogbouw een proef voor het verbeteren van de GFT-inzameling.
 • Kan ik luiers en incontinentiemateriaal apart aanbieden?
  Nee, luiers en incontinentiemateriaal worden nog niet apart ingezameld, omdat het nog niet apart kan worden verwerkt. Dit materiaal hoort dus in de restafvalcontainer. Momenteel wordt vanuit de rijksoverheid, samen met producenten en verwerkers onderzocht hoe luiers veilig verwerkt en gerecycled kunnen worden. Het zijn vooral de medicijnresten in de luiers en het incontinentiemateriaal  die veilige recycling moeilijk maken. We houden de ontwikkelingen in de gaten.
 • Kunnen de drankenkartons niet gewoon bij het oud papier en karton?
  Nee, drankenkartons moeten bij het plastic verpakkingsafval. De sorteerinstallatie kan deze twee stromen prima scheiden zodat ze optimaal kunnen worden gerecycled.
 • Belanden de drankenkartons na de inzameling niet gewoon bij het restafval?
  Nee, de drankenkartons worden apart gerecycled zodat de materialen kunnen worden hergebruikt.
 • Zijn drankenkartons niet moeilijk te recyclen omdat ze een speciale beschermlaag hebben?
  Als ze apart worden ingezameld zijn de verschillende beschermlagen gemakkelijk van elkaar te scheiden waarna ze afzonderlijk worden hergebruikt.
 • Welke afval hoort in welke container?
  Bij het plaatsen van de GFT en de PD-containers  zijn stickers verspreid waarop aangegeven staat welk afval in de GFT-container, de papiercontainer en de PD-container mag. U kunt deze stickers als geheugensteuntje op het deksel van uw container plakken.
 • Waar vind ik meer informatie over het scheiden van afval en wat in welke container moet?
  Kijk voor meer informatie over afval scheiden op www.afvalscheiden.nu of www.afvalscheidingswijzer.nl.

Over chips en barcodes

 • Waarvoor worden de barcode en de chip in de container gebruikt?
  Op de nieuwe containers zit aan de zijkant een sticker met barcode waarop staat voor welke afvalsoort de container bedoeld is en bij welk adres de container hoort. De chips in de containers bevatten dezelfde informatie als de sticker. Hierdoor weten wij dat ieder adres de juiste container(s) heeft, hoeveel containers er geleegd worden en is te voorkomen dat afval, zoals bedrijfsafval, wordt ingezameld. Verder kunnen de barcode en de chips gebruikt worden voor bijvoorbeeld het identificeren van gevonden containers en het bijhouden van defecten en reparaties.
 • Zijn de containers gechipt om het betalen per containerlediging of per gewicht mogelijk te maken?
  Nee, de gemeente heeft momenteel geen plannen om betalen per kilo of per keer in te voeren. U hoeft nu ook niet te betalen per keer dat u uw container voor GFT, PD (plastic verpakkingen en drankenkartons) of papier laat ledigen. U blijft op dezelfde manier Afvalstoffenheffing betalen als nu.
 • Moet ik straks betalen per keer dat ik afval in de ondergrondse restafvalcontainer heb geworpen?
  Nee, de gemeente heeft momenteel geen plannen om het betalen per afvalinworp in te voeren. U blijft op dezelfde manier Afvalstoffenheffing betalen als nu.