Artikel Omgekeerd Inzamelen

Arm met grijze afvalzak en klikos op straat

In de gemeente Steenbergen willen we graag in 2020 maximaal nog maar 100 kilo restafval per inwoner hebben en dat 75 procent van ons afval gescheiden wordt ingezameld. Dat is de landelijke inzet op het gebied van afval en die ondersteunen wij van harte. Daarom wordt begin april 2018 een nieuwe methode van afvalinzameling ingevoerd: Omgekeerd Inzamelen.

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen betekent dat niet meer het inzamelen van afval centraal staat, maar het inzamelen van grondstoffen. Goed scheiden wordt nóg belangrijker en grondstoffen, zoals GFT (groente fruit en tuinafval), OPK (oud papier en karton) en PD (plastic verpakkingsafval en drankenkartons) worden aan huis of vlak bij huis opgehaald. Het restafval moet straks bijna iedereen naar een ondergrondse container brengen.

Waarom deze verandering?

Met de huidige manier van inzamelen wordt ongeveer 63 procent van al het afval in de gemeente Steenbergen gescheiden en vervolgens hergebruikt. Op zich is 63 procent al heel wat, maar dat betekent wel dat nog altijd 37 procent van al het afval wordt verbrand als restafval. Een groot deel van wat nog in het restafval zit, blijkt uit nog herbruikbare grondstoffen te bestaan (GFT, OPK, PD, glas, textiel etcetera). Door invoeren van Omgekeerd Inzamelen willen we als gemeente de omslag van afval naar grondstof maken.

Vragen?

Op de pagina veelgestelde vragen vindt u meer informatie.

Planning

De overgang van inzamelen van restafval naar inzamelen van grondstoffen verloopt via een aantal stappen, waarvan we u op verschillende manieren en momenten op de hoogte zullen houden. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en folders aan huis, berichten in de media en met informatie op de website en social media-kanalen van de gemeente.

De belangrijkste stappen die we de komende maanden in het project Omgekeerd Inzamelen gaan zetten, zijn de volgende:

  • Aanschaf inzamelmiddelen voor Omgekeerd Inzamelen
  • Plaatsing ondergrondse containers: oktober 2017 – februari 2018
  • Uitzetten (vervangen) minicontainers voor Plastic verpakkingsafval/Drankenkartons en GFT afval: februari - maart 2018
  • Uitzetten (vervangen) minicontainers voor Restafval in buitengebied: februari - maart 2018
  • Start Omgekeerd Inzamelen: april 2018