Artikel Hoe werkt het in onze gemeente?

Papiercontainer

De belangrijkste verandering die omgekeerd inzamelen met zich meebrengt is dat niet meer het restafval aan huis wordt opgehaald, maar de nog weer bruikbare grondstoffen. Voortaan brengt u geen plastic en drankenkartons meer weg maar uw grijze zak met restafval.

Restafval: naar ondergrondse container brengen

Voor het wegbrengen van het restafval hebben alle huishoudens een pasje waarmee zij hun restafval in een ondergrondse container kunnen gooien. Bij goed scheiden van grondstoffen blijft er nog maar heel weinig afval over.

Laagbouwwoningen: 3 minicontainers

Laagbouwwoningen (gewone 'huizen' dwz geen appartementencomplexen of flats) hebben drie minicontainers voor het inzamelen van:
- Groente, Fruit en Tuinafval (GFT, groene deksel)
- Oud Papier en Karton (OPK, blauwe deksel)
- Plastic verpakkingen en Drankenkartons (PD, oranje deksel)

Hoogbouwwoningen: inzamelen op de locatie of dicht in de buurt

Voor hoogbouwwoningen (flats, appartementencomplexen e.d.) gaan we per locatie in overleg met woningbouwverenigingen of Verenigingen van Eigenaren bekijken of inzameling van PD, OPK en GFT op eigen terrein mogelijk is of dat er verzamelcontainers (milieuparkjes) in de omgeving zijn. Ook wordt onderzocht hoe bij hoogbouw het scheiden van keukenafval (GFT) makkelijker gemaakt kan worden.

Buitengebied: soms vier minicontainers

Woningen in het buitengebied of op plekken waar het plaatsen van een ondergrondse container in de buurt niet mogelijk is, krijgen een vierde minicontainer voor restafval. Deze minicontainer wordt één keer in de vier weken geleegd. Daarnaast mogen deze huishoudens aangeven of, en zo ja van welke, ondergrondse container in een van de kernen zij gebruik willen maken voor het wegbrengen van restafval.

Pasje

Elke woning heeft een pasje voor de ondergrondse containers. De ondergrondse containers kunnen alleen met zo'n pasje worden geopend. Op die manier wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bedrijven zonder daarvoor te betalen gebruik maken van de ondergrondse container. Wij registreren het gebruik van dit pasje niet.