Artikel Omgekeerd Inzamelen

Storing aan de ondergrondse container bij u in de buurt? Meld het via 14 0167 of via ons meldsysteem.

Ziet u vuilniszakken naast de container staan? Meld dit dan bij ons. Dagelijks is een speciaal team bezig bijplaatsingen op te ruimen, te voorkomen en hierop te handhaven. Meld het via 14 0167 of via ons meldsysteem.

Heef u vragen over omgekeerd inzamelen? Brengt u uw afval liever naar een andere ondergrondse container? Mail dan naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Plaatsing ondergrondse containers

De meeste ondergrondse containers zijn inmiddels geplaatst. Er is nog een kleine aantal containers die om diverse redenen niet de grond in kunnen. We zoeken hiervoor een oplossing.  Op deze locaties wordt tijdelijk een bovengrondse restafvalcontainer geplaatst. Voor deze tijdelijke container hoeft u het afvalpasje nog niet te gebruiken.

Bij de toegang tot sommige ondergrondse containers vraagt het straatwerk nog om verbetering. Deze aanpassingen worden de komende weken uitgevoerd. Op 26 maart gaan de ondergrondse containers open. Ze worden zsm op volmelding geledigd.

Wisseling containers aan huis

We hebben de containers aan huis gewisseld. Het bedrijf DBI Containerservice regelt dit voor onze gemeente. Mocht dit bij u niet helemaal goed gegaan zijn bel of mail dan met  DBI: steenbergen@dbics.nl of bel tijdens kantooruren gratis naar: 0800-1050.

Afvalpas ondergrondse restafvalcontainers

U heeft een afvalpas ontvangen. Met deze afvalpas kunt u de ondergrondse restafvalcontainer(s) openen die aan u is toegewezen. Wilt u nog eens nagaan waar deze container(s) staat? Zie containerlocaties. Wilt u toch nog liever aan een andere container toegewezen worden of heeft u vragen over de afvalpas? Stuur dan een email naar info@gemeente-steenbergen.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de afvalpas.

Inzamelroute vanaf 1 april 2018

Er is een nieuwe inzamelroute. Hierin kunt u zien wanneer de containers voor plastic en drankenkartons (PD), Groente- fruit en tuinafval (GFT) en het Restafval (buitengebied) worden geledigd.  De ledigingdagen van het oud papier en karton (OPK) blijven hetzelfde.

Afvalcoaches gezocht!

We zijn nog op zoek naar Afvalcoaches. Mensen die onze inwoners een paar dagdelen per week willen helpen om in de wijken voorlichting te geven over afval scheiden, hoe de ondergrondse containers werken, enz. Het is geen handhavende rol. Je hebt korte lijntjes met de wijkteams en de Boa's. Streven is om in elke kern 2 personen te vinden die dit op vrijwillige basis willen doen. Daar staat een kleine onkostenvergoeding tegenover, professionele herkenbare kleding en een interne training.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Carien Free via: info@gemeente-steenbergen.nl. Heeft u interesse, of kent u iemand die interesse heeft? Graag, meld u aan!

Handhaving

Vanaf de start van het Omgekeerd Inzamelen heeft de gemeente een Handhavingsteam dat gaat toezien op bijplaatsingen bij de ondergrondse containers .

'Samen houden wij onze gemeente Schoon!'